Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

AIDS – ett arbetsmiljöproblem

Nästa onsdag startar FN:s generalförsamling sitt stora möte om aids.

Publicerad: 2011-06-10

För 30 år sedan, den 5 juni 1981 skrev USA:s smittskyddsinstitut om fem unga män i Los Angeles som fått en sällsynt dödlig lung­sjukdom. Detta var upptakten till en världsomfattande hiv/aidsepidemi.

Vi minns de tidiga naiva diskussionerna och dåliga vitsarna som förekom på våra skolgårdar. Det följdes upp med skolsköterskans kondompropaganda. Men oavsett hur mycket information som östes över oss så tog det tid att inse att denna sjukdom inte bara drabbade vissa grupper långt ifrån vår egen vardag.

GS-facket bedriver en rad olika projekt i biståndsländer. Många av dessa är arbetsmiljöprojekt. Och det inkluderar hiv-information, regler i avtal och upprättande av arbetsmiljöråd. Projekten går bl.a. ut på att utbilda skyddsombud på arbetsplatserna. Genom studiecirklar kan de informera medlemmarna men även förhandla avtal och policys på arbetsplatserna som förhindrar exempelvis trakasserier och stigmatisering på grund av hiv-smitta.

Facket har en viktig och naturlig roll. Vad händer om du eller din jobbarkompis blir hiv-smittad? Får du behålla jobbet? Finns det företagshälsovård och hjälp att få till både den drabbade och dennes familj?

Vid ett besök i Swaziland, som är hårt drabbat av hiv-spridning, kunde vi konstatera resultatet av ett av våra fackliga projekt. Vid ett sågverk hade arbetsgivaren inrättat företagshälsovård och arbetsmiljöråd med facklig representation.

Företaget delade ut bromsmediciner som visat sig ha en bra effekt. Enligt den drivna och engagerade företagssköterskan hade det skett en attitydförändring både bland de anställda och arbetsgivaren – från att grabbigt skoja bort det, till att ta frågan på djupaste allvar och delta i frivilliga samtal och läkarundersökning.

Men hur är det på hemmaplan? Vet vi själva vad som händer om någon av våra arbetskamrater blir hiv-smittad? Vilket ansvar har fack och arbetsgivare?

Publicerad: 2011-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!