Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Ändra skatteavdraget för hushållsnära tjänster

Ändra skatteavdraget för hushållsnära tjänster till att omfatta alla tjänster till hemmen!

Publicerad: 2008-12-19

Sverige går in i den värsta lågkonjunkturen i mannaminne. Alla företag ser om sitt hus och varselvågen sveper över hela landet. Företag finner det nödvändigt att flytta hela eller delar av sin verksamhet utanför landet för att överleva. Den pågående trenden av outsourcing fortsätter alltså med oförtruten hastighet. Detta sker även i mindre företag, med mindre än 25 st anställda – där så är möjligt.

Kvar finns de arbeten som per definition inte kommer att kunna flyttas utomlands och där behovet fortsätter vara stort, dvs alla arbeten inom servicesektorn där servicen är lokal.

2008 införde regeringen skattereduktionen för hushållsnära tjänster. I detta avgränsade man sig till tjänster som har låga barriärer för att vem som helst ska kunna utföra dem till exempel gräsklippning och städning. Ett av syftena med denna förändring var att man ville flytta svart tjänst till vit, vilket innebar att denna skattereduktion i princip var självfinansierad. Innan reformen var skattekilarna så höga att en stor andel människor upplevde det som svårt att inte betala svart. Byggnadstjänster, IT-tjänster och andra tjänster som kräver någon form av specialistkompetens ingick inte i reformen.

Nu har regeringen beslutat om ett stimulanspaket där ROT (byggnadstjänster för renovering och ombyggnad av hem) avdrag ingår. Detta är ett bra sätt att få människor inom byggindustrin i arbete igen då konsumtionen av denna typ av tjänster bör öka. Dessutom kan ROT-arbeten inte utföras i andra länder vilket innebär att de får en direkt effekt på den svenska ekonomin.

Det jag har svårt att förstå är varför man stoppar vid ROT-avdrag. Min uppfattning är att om man inkluderar samtliga tjänster som kan ge ökat stöd till den inhemska servicesektorn så är det av godo för Sverige i dagens läge. Regeringen bör tänka bredare och införa skattereduktionen för ALLA tjänster och arbeten som utförs i hemmen, även t ex IT-tjänster. I realiteten är detta förslag inte särskilt kostsamt för staten, då arbetet idag utförs, men oftast utanför den synliga ekonomin. Dessutom förenklar detta förslag administrationen för skatteverket då de inte behöver fundera på gränsdragningsfrågor, och genomslaget blir snabbare då konsumenten vet att alla tjänster som köps för hemmet kan dras av.

// Daniel Nyman
VD, Äntligen

Publicerad: 2008-12-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!