Allt om arbetsmiljö logga
krönika

Anmäl stress!

”Skyddsombuden: Lärare kan ha dött av stress.” Jag hajar till när rubriken i Expressen hoppar upp i mitt nyhetsflöde. Inte för att det överraskar mig – det är känt att stress kan döda – utan för att det är alltför sällan som den dödliga jobbstressen görs synlig.

Publicerad: 2022-04-28

Det var i höstas som skyddsombuden vid en högskola gjorde en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket efter att en lärare vid högskolan hade dött. Skyddsombuden ansåg att det kan ha berott på stress och hög arbetsbelastning. Läraren ska flertalet gånger ha signalerat till kolleger och studenter att han inte mådde bra under våren 2021. När sommargrönskan var som intensivast dog han.

Det pågår en tyst men dödlig stressepidemi på arbetsplatser runtom i Sverige som får allt för lite uppmärksamhet med tanke på dess omfattning och följder. Uppskattningsvis dör 770 svenskar varje år i främst stroke och hjärtinfarkt på grund av jobbstress, visar en rapport som Arbetsmiljöverket beställt. Läraren kan vara en av dem. Och i framtiden uppskattas jobbstressen skörda fler liv.

Men i den svenska arbetsskadestatistiken över sjukdomar syns ingenting i närheten av dessa siffror, vilket tidningen Arbetarskydd skrivit om. Det beror inte på att dödsfallen på grund av till exempel stress inte sker, utan på att de inte anmäls till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

För på samma sätt som en arbetsgivare ska anmäla ett allvarligt olycksfall, så ska också tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa anmälas, slår arbetsmiljölagen fast. Arbetsmiljöverket ger exempel: Det kan vara att någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det. Lärarens arbetsgivare, högskolan, har i intervjuer sagt att de anmält dödsfallet till Arbetsmiljöverket. Det är föredömligt, eftersom myndigheten då kan göra en inspektion för att förebygga att fler tar skada och reda ut om det kan vara frågan om arbetsmiljöbrott. Det är sällsynt att arbetsgivare anmäler annat än fysiska olyckor, säger myndigheten till Arbetarskydd.

Vi behöver fler som vågar göra som skyddsombuden och chefen vid högskolan: Att ställa sig frågan om ett dödsfall eller en arbetssjukdom kan bero på stress i arbetet och anmäla. För om vi vänder bort blicken från de värsta följderna av arbetsmiljöproblemet, fortsätter stressen skada och döda i det tysta.

Skyddsombud: Tack för varje stressrelaterad anmälan ni gjort och som ni gör. De behövs.

Chefer och arbetsgivare: Ta modell av högskolans skyddsombud och chef, och anmäl allvarliga tillbud som lagen säger. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Publicerad: 2022-04-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!