Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Arbeta och älska

Det var visst Freud som sa att ett tecken på hälsa är att kunna arbeta och älska. Från ett arbetspsykologiskt perspektiv ter sig det yttrandet inte så dumt ändå. Jag har under flera år forskat om engagemang i arbete, vilket är ett tillstånd som kännetecknas av energi, lust, hängivenhet, och absorbering. Som en bättre förälskelse, egentligen. Enligt vetenskapliga studier är engagerade medarbetare friskare, piggare, mindre sjukskrivna och inte utbrända. Kanske är det ett tecken på hälsa att kunna älska att arbeta?

Publicerad: 2011-10-27

Men precis som en förälskelse så krävs en viss balans i relationen för att den inte ska kantra och förvandlas till besatt passion1. Båda parter måste ge och ta, på någorlunda lika villkor och vara någorlunda jämlika. Många av dagens arbetsplatser uppfyller inte villkoren på en bra partner. En del utnyttjar cyniskt den mänskliga arbetskraften, kramar ur det som går innan man kallt räknar med sjukskrivning och rotation – ut med de gamla och in med nya medarbetare. Prestation och produktion blir därefter. Alla som varit i en dålig relation vet hur det suger musten ur en. All tid och energi går åt till att tolka motpartens intentioner och skapa en känsla av trygghet.

En dålig arbetsplats kännetecknas av ryktesspridning, konflikter och rädsla. Medarbetare intrigerar och spelar ut varandra socialt och produktionen kommer i andra hand. En hälsosam arbetsplats – precis som en hälsosam relation – kännetecknas av ett ömsesidigt förtroende och flöde. Arbetsgivaren och arbetstagaren investerar långsiktigt i varandra, vilket ger upphov till förtroende som i sin tur gynnar både produktion och hälsa.

De senaste 15 åren har skrämmande många människor blivit sjukskrivna på grund av dåliga arbetsplatser. Det märkliga är att vi ofta hittar anledningarna hos individen. Den sjukskrivna får gå i terapi och lära sig stresshantering medan arbetsplatsen får fortsätter att vara en dålig partner.

I en tid då äktenskapet inte längre är ett livslångt, ekonomiskt baserat kontrakt mellan familjer så lämnar vi i allt högre utsträckning parrelationer som går ut över vår hälsa och självrespekt. Tyvärr verkar anställningen ha övertagit det gamla äktenskapets roll och i jakten på ekonomisk trygghet blir vi livegna våra arbetsgivare. Mycket tyder på att engagemang och hälsa kan återerövras i en ny, och bättre arbetsgivarrelation för den som blivit utbränd.

Så arbetar du i en dålig relation? Bryt upp, bryt upp – den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr. Det är inte ditt fel att din arbetsgivare är en knöl. Men det är ditt ansvar att ta hand om dig. Arbeta och älska!

(Om skillnaden mellan hälsosam jobbförälskelse och plågsam jobbpassion skriver jag mer i min bok ”Det lilla extra – om drivkrafter i arbetslivet”, utgiven på Liber förlag.)

Publicerad: 2011-10-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!