Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Att arbeta med säkerhetskultur

Vilken säkerhetskultur finns på din arbetsplats? Hjälper ni varandra och är måna om varandra? Eller skrattar ni och har roligt åt den som på något sätt misslyckas? Oavsett vilket så speglar det en del av kulturen.

Publicerad: 2010-12-14

Man brukar säga att kulturen sitter i väggarna och att det inte är mycket man kan göra åt den. Själv är jag övertygad att man kan medvetet skapa och förändra säkerhetskulturen. Det finns aktiviteter, verktyg och signaler som ger upphov till olika former av vad vi sedan uppfattar som klimat. När man påverkar detta, vilket vi alla på olika sätt gör, uppstår kulturen. I en större organisation finns det oftast olika kulturer i olika delar men oftast finns det en del gemensamma drag.

Förändring av säkerhetskultur i en verksamhet är en långsam process. Chefers och ledningens aktiviteter, attityder och förhållning påverkar mer än övrigas. När det gäller säkerhetskultur är också skyddsombuden en mycket stark bärare av säkerhetskulturen. Vad kan påverka säkerhetskulturen? Ett bra exempel är om arbetsmiljöfrågan är en stående punkt på mötesdagordningen. Är den det så blir signalen att det är tillåtet att prata arbetsmiljö. Ett annat bra exempel är om ledningen tar fram en tydlig arbetsmiljövision och sätter upp arbetsmiljömål. Följs målen upp kontinuerligt ger ledningen en tydlig signal i organisationen att ”detta förväntas man arbeta med”.

Vilka metoder och verktyg som är bäst för att förändra säkerhetskulturen beror på vilken kultur man har idag men också vad som passar verksamheten bäst. Personligen tror jag mer på verktyg som ger grupper eller individer en insikt om eget beteende och hur ett önskvärt beteende skulle vara. En metod är BBS, Beteende Baserad Säkerhet. Förenklat kan man säga att metoden går ut på att identifiera säkra och osäkra beteende, ge feedback och därefter arbeta för att ta bort de hinder man identifierat som man tror hindrar från ett säkert beteende.

Men kom ihåg att om man vill att människor ska förändra sitt beteende och attityd får man också ha i minnet det som många föräldrar har upptäckt, att barn gör inte som man säger utan som man gör.

Lev säkert
www.skresurs.se

Publicerad: 2010-12-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!