Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Att vilja/att kunna i arbetet

Funderar du någon gång på vad vill du åstadkomma i ditt arbete? Förmodligen. Annars vore det dags att byta! 🙂 Vad du än arbetar med ställs du förr eller senare i skärningspunkten mellan det du vill göra och det du faktiskt kan göra. Som ny på en arbetsplats går du troligen in med en mängd idéer och föreställningar om hur du ska få bra resultat. Så småningom märker du att allt inte blir som du hade tänkt dig. I vissa lägen kan du inte göra det du har tänkt och känner dig frustrerad och otillfredsställd, kanske till och med misslyckad.

Publicerad: 2009-09-24

Orsakerna skiftar karaktär; organisatoriska, personliga, interna/externa, påverkbara/ej påverkbara. Det är sannerligen väl investerad tid att fundera på vad som påverkar dina möjligheter i arbetet, till exempel genom en omvärldsanalys. Med hjälp av den kan du identifiera faktorer som har betydelse för arbetet, och bedöma vilka som är av stor betydelse och vilka som är påverkbara eller inte.

Socionomer, som jag har intervjuat, berättar att de hanterar sina upplevelser av att inte kunna göra det de vill genom att reflektera kring vad hindret består av. De vill få klarhet i var ansvaret ligger, och pratar med kollegor för att få bekräftelse på sin tolkning. Därefter tar de ställning till hur de ska betrakta och gå vidare med den aktuella arbetsuppgiften. För mig som egen företagare och konsult uppstår också tillfällen då jag inte kan genomföra det som jag har satt mig för. Då är mitt nätverk väldigt värdefullt för att hitta någon att bolla mina tankar med. Den reflektionen är nyckeln till att vända det upplevda till en kunskap som jag kan ha nytta av i mitt fortsatta arbete. Hur gör du?

Kanske du kommer fram till att ditt arbete inte erbjuder dig de möjligheter du vill ha – vad gör du då? Väljer du lojalitet, protest, obstruktion eller sorti? Läs om olika sätt att hantera missnöje på arbetet och fundera över hur du skulle gjort. Kommentera gärna!

Maria Kullberg

KullbergUtveckling

arbetslivet.se

Publicerad: 2009-09-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!