Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Barn är härmapor

Benny Haag menar att han fick på sig ett par ”alkoholglasögon” när han slutade dricka. Han pekar på att det finns ett starkt samband mellan supande och våld, ett samband vi inte alltid ser därför att alkoholen är en del av livet, på gott och ont.

Publicerad: 2010-05-04

Europa är den region i världen som har högst konsumtion av alkohol per person. Med hjälp av en enkät har EU:s direktorat för hälso- och konsumentfrågor velat ta reda hur medborgarna i de 27 medlemsländerna ser på alkohol. Sverige, Danmark och Nederländerna toppade ligan där flest druckit alkohol det senaste året, nio av tio. Lägst hamnade Ungern, Italien och Portugal där det var runt sex av tio.

Svaren visar att de flesta vet att alkohol kan skada hälsan, i synnerhet att man kan få leverskador. Men bara sju av tio visste att även risken för cancer är ökad. Nästan alla håller med om att alkohol kan få oönskade sociala effekter, som våld, relationsproblem, minskad produktivitet i arbetslivet och sämre resultat i skolan.

Åsikterna bland EU:s medborgare om vem som i första hand har ansvar för att minska alkoholens negativa effekter går isär. Drygt fem av tio, 53 procent, tycker att individen själv bär ansvaret medan 43 procent anser att samhället bör ingripa för att skydda människor. En klar majoritet, 77 procent, vill ha förbud inom EU mot alkoholreklam riktad till unga.

Vi vet att marknadsföring påverkar ungdomar. Tolv av tretton studier visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion. Kanske är det inte så konstigt att många svenska ungdomar råkar ut för våld, misshandel, olyckor och sexuella övergrepp. De dricker sig berusade på alkohol, som de lätt kommer över.

Forskning visar att föräldrarnas förhållningssätt är det som betyder allra mest för ungdomarnas alkoholvanor. Om föräldrar har en restriktiv attityd dricker ungdomarna mindre.

Tonåringen lever här och nu. Men föräldrar måste våga lägga sig i även om det känns som världens mest otacksamma uppgift, påpekar psykologen Bengt Grandelius. Han lägger till att om tonåringen tvingas genomleva en fylla eller kommer hem rånad på sin mobiltelefon, så behöver hon eller han tröst – inte en utskällning.

IQ.se hittar du många tips och kloka initiativ som handlar om ungdomar och alkohol, hit hör projekt nummer 881 ”Fett me kärlek istället för alkohol”.

Publicerad: 2010-05-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!