Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Blå organisationer riskerar bli dummare!

Företagskultur för hållbart växande och kontinuerlig förnyelse

Publicerad: 2011-12-06

I min nyss utkomna bok ”RED MATTERS, bränn mötesborden, släng ut coacherna och dröm mer och tillsammans” har flera års praktiska erfarenheter samlats kring att praktiskt jobba med företagskultur och värdestyrning i syfte att skapa hållbart växande och kontinuerlig förnyelse. Trots att de flesta håller med Carl-Henrik Svanberg om att ”Culture beats the structure” uttrycker de flesta chefer att de i vardagen fokuserar på och belönar och uppmärksammar strukturella fenomen mer än kulturella. Det vi fokuserar på växer.

I takt med den allt snabbare rörelsen, präglad av osäkerhet, komplexitet och mångfald har behovet av att lära nytt och förhålla sig till ständig förnyelse ökat. Att styra genom tunga strukturer och regelsystem blir hämmande. Värdestyrning och företagskultur blir därför viktiga styrmedel i förnyelseorganisationen.

Genom att färgsätta dimensionerna underlättas kommunikationen kring dessa komplicerade och komplexa begrepp.

I den blå strukturen har begrepp sorterats in som handlar om mål, system, strukturer, kontroll, kunskap och som är operativa till sin karaktär. Med överdrivet blått finns risken att vi springer på som oreflekterade marionetter mot någonstans utan att veta varför.

Under begreppet rött sorteras begrepp in som handlar om attityder, beteenden, visdom, visioner, värden, kund- medarbetar- och ledarlöften, filosofier etc. Dessa begrepp är abstrakta, komplexa och mer långsiktiga varför även strategier inordnas under rött. I den röda dimensionen är det inte lika lätt att tydligt se insats och effekt. Effekterna visar sig också mer långsiktigt. Genom att synliggöra skillnaden mellan blått och rött kan en medveten balans mellan dem lättare skapas. Detta är en förutsättning för resultat, långsiktighet och växande. Till exempel hur ser balansen ut mellan rött och blått fokus i ditt företag?

Skall vi skapa en kultur som kännetecknas av ständigt växande och kontinuerlig förnyelse måste mötesformer och mötesmönster förändras så att det blir en medveten blandning mellan blått och rött. Vi behöver kommunikationssortera. Inget som tar längre tid eller kräver fler möten, bara att vi gör annorlunda. Enbart blått leder till stagnation och enbart rött till kaos. Det är just i friktionen mellan polerna blått och rött som hållbar växande, förnyelse och innovation skapas. Blå frågeställningar kan ofta regleras, beslutas eller regleras fram. Röda frågeställningar, det vill säga kultur danas i mänskliga processer. Möten utgör kulturens vagga. Det är på möten och i dialog med andra, vi sår frön i skapandet av framtiden. Det är genom en medveten systematik på möten vi kan förflytta kultur och samla krafterna mot framtiden. Det är i dialog vi kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och förstå komplexitet och helheter tillsammans. Men, våra mötesrum och agendor är till 98 % gjorda för blå frågor. I det fall röda frågor ändå hanteras sker detta ofta med blå redskap, mötesformer och rum anpassade för blått. Med detta ensidiga fokus förlorar vi mängder med tillfällen att frigöra klokhet, kreativitet, energi och att skapa samsyn och lojalitet för uppdraget. Detta är en bidragande orsak till att lärande och värdestyrning i vardagen inte slår igenom. Jag har ibland utbildning med kyrkoherdar. En av deltagarna utbröt ”Ja, men vi i kyrkan är ju väldigt röda”. Ja svarade jag. Ert budskap är rött men förpackningen är blå. Röda budskap når bättre fram när de hanteras med röda redskap.

Traditionen säger att när vi rör oss i den blå dimensionen, det är då vi jobbar och är seriösa. Vi vill gärna ha effekterna av rött men när rött skall tränas och danas så är det något som anses ta tid från verksamheten. Röda processer är något som många upplever som oseriösa och något man reser iväg och gör på ett internat i ett par dagar eller på en hurtig kick off. Sen är det klart!

Man kan likna kultur vid gurkinläggning. Gurkor växer upp under olika förutsättningar viket påverkar deras karaktär. När de läggs i en burk med inläggning ändrar alla gurkorna smak.

Gurkinläggningen kan likställas vid företagskultur. När vi vill påverka smaken på ”en gurka” skickas den ofta iväg på kurs för att sedan stoppas tillbaka i samma inläggning. Det brukar inte bli särskilt bra resultat.

Att jobba med kulturell förflyttning innebär att utveckla verksamheten samtidigt som ledare och medarbetare utvecklas. Detta ger en betydligt kraftfullare och snabbare utväxling än vad ofta traditionella kurser gör. En förnyelseorganisation har en medveten blandning mellan blått och rött och dess ledare och ledning har en verktygslåda full med mötesredskap som bidrar till växande och utveckling sida vid sida om produktion i vardagen.

Publicerad: 2011-12-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!