Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Dagens mest intressanta pedagogiska fenomen

Måndag… möte med en ny uppdragsgivare, förberedelser för ett kvällsföredrag om ”mjukvaran i patientkontakten” på vårt lokala sjukhus. Ett antal telefonsamtal och mejl har också runnit mellan fingrarna. Allt handlar egentligen om hur vi är med varandra som människor – kunskapssamhället.

Publicerad: 2009-10-20

Jag läser kommentarerna till bloggen. Känner stor medkänsla med signaturen ”Kristina”. Kände ungefär likadant när jag först hörde begreppet hemundervisning. Jag visste förstås inget utan reagerade bara på ordet och på mina fördomar.

Idag är dock hemundervisning ett högst intressant pedagogiskt fenomen. Forskningen går på tvärs mot fördomarna. Hemundervisade barn lär sig minst lika bra som skolbarn. De är väl socialt utvecklade, ja de är ofta mer socialt kompetenta och de har bättre ledarförmågor. Amerikanska universitet välkomnar dem för deras studiedisciplin och intellektuella vitalitet. Som vuxna är de mer aktiva i samhället, deltar oftare i föreningslivet och röstar oftare i allmänna val. Hur kan detta komma sig?

Utvecklingspsykologin ger en förklaringsmodell. Hemundervisade barn har mer vuxenkontakt, vilket ger en emotionell trygghet som underlättar den personliga mognaden. Mer tid med vuxna förebilder gör dem bättre rustade för vuxensamhället. Den individuellt anpassade undervisningen ökar motivationen att lära. Ingen som träffat ett hemundervisat barn någon längre stund förmår behålla sina fördomar enligt min erfarenhet – upplevelsen ger direkt kvitto på forskningen. Hemundervisning är egentligen ett missvisande begrepp eftersom studiebesök ute i samhället är en viktig del.

Det mest intressanta med detta relativt marginella fenomen är dock att det visar att vår syn på lärande, pedagogik och personlig mognad behöver förnyas. Vi står inför ett paradigmskifte när det gäller synen på hur vi lär oss och växer till självständiga människor. Emotionellt närande relationer har visat sig viktigare än pedagogik, studieplaner och teknologi när det gäller unga människors lärande och mognad.

Jonas Himmelstrand
www.strategier.se

Publicerad: 2009-10-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!