Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Dags att slå hål på topptalangmyten!

Definitionen av begreppet talang varierar stort mellan olika organisationer. För en del handlar det om att hantera speciellt värdefulla och begåvade medarbetare, för andra handlar det om hur man tar hand om hela sin personal, vilket bygger på synsättet att alla människor har talang som kan identifieras och utvecklas. Mycket få organisationer har dock satt ner foten och formulerat sin egen definition av begreppet talang.

Publicerad: 2012-10-02

Det är hög tid att en gång för alla definiera begreppet talang. Synsättet att bara några få medarbetare har talang är förlegat. Istället handlar det om hur en organisation tillvaratar och utvecklar alla medarbetares potential. Det finns en talangreserv utan dess like i alla verksamheter, utmaningen ligger i att hitta vägen till att tömma. Om företagen börjar se att alla har talang och anpassa sina processer efter detta skulle man mycket snabbare nå sina mål – effektivitet, lönsamhet och produktivitet.

Ordet talang används flitigt i många organisationer. Man talar om talent management, talangpooler, topptalanger och lägger upp strategier för hur man ska attrahera talangfulla medarbetare. Få tar sig tid att stanna upp och definiera vad begreppet talang egentligen innebär, ännu färre ledare tar sig tid att upptäcka och utveckla sina medarbetares unika talanger. Men det finns sätt att bli bättre på att upptäcka talanger och uppmuntra till att de används på jobbet.

Att dela in medarbetare i olika ”talanggrupper”
och lägga mycket resurser på att attrahera och utveckla topptalanger är ett förhållningssätt som på många sätt hör till det förgångna. Ett topptalangtänk riskerar att skapa utanförskap och oönskade grupperingar bland medarbetarna. En framgångsrik organisation bör istället utgå ifrån att alla medarbetare har någon form av talang.
Idag pågår ett enormt resursslöseri ute i företag och organisationer, ett slöseri som fortsätter så länge organisationer resonerar utifrån ett ”topptalangtänk”. Det har vi inte råd med om vi ska kunna förse svenska företag och organisationer med den kompetens som krävs i framtidens talangbrist!

Kontakta mig gärna! Charlotte.hagaard@newstart.se

Publicerad: 2012-10-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!