Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Den goda arbetsplatsen

Det är alltid svårt att definiera vad den goda arbetsplatsen är, det handlar så mycket om vad man har för möjligheter utifrån sin ekonomiska budget.

Publicerad: 2011-03-17

För även om man kan åstadkomma mycket utan att det kostar, för att nå upp till en bra arbetsmiljö, så är det ofrånkomligt att man även måste investera för att nå dessa mål.

Jag vill att man skall se helheten för att nå fram, jag brukar använda mig av uttrycket vi är varandras arbetsmiljö. Det stämmer väldigt bra in på verkligheten vi lever i idag. Det är inte de fysiska aspekterna som är de svåra att uppnå, det är de psykosociala arbetsmiljön. Jag tror att det beror mycket på att den är svår att ta på, det finns ingen färdig mall eller fasta sätt att jobba på för att undersöka och åtgärda de psykosociala problemen.

För att kunna åstadkomma någonting inom arbetsmiljö så krävs det att vi på arbetsplatserna får in arbetsmiljöarbetet i vår vardag. Det skall vara en grund att bygga på, där alla inom företaget dagligen tänker på och strävar efter att en god arbetsmiljö styr all vår verksamhet. Här är det otroligt viktigt att vi får in det systematiska arbetsmiljöarbetet som en röd tråd från ledningen ända ut till arbetstagarna ute på golvet. Alla våra beslut skall i största mån ha föregåtts av ett bra arbete med att genomlysa arbetets art ur både arbetsmiljö-, hälso-  och miljöaspekter. Detta gäller allt från inköp av kemiska produkter till att ha en väl fungerande företagshälsovård.

Där önskar jag att alla delar i ett företags verksamhet skall ha en väl fungerande egenkontroll, internkontroll med gemensamma och tydliga mål, som bidrar till att vi får en säker och sund miljö för anställda och vår omgivning. Dit kommer vi bara om vi har tydliga riktlinjer, bra rutiner och ett väl fungerande informationssystem, så att allt når ut från skyddskommittén och ledningen till anställda, och att de anställda har förutsättningar att informera ledningen. Det är väldigt viktigt att vi har en utvecklande miljö för arbetstagarna så att de får chansen att växa och utvecklas i företaget utan att det påverkar arbetsmiljön eller produktionen på ett negativt sätt.

Personalen skall få känna delaktighet, inflytande och en känsla av att vi inom företaget strävar efter en så bra miljö som möjligt efter individens förmåga.

”Det är bättre att vara en del av lösningen, än en del av problemet”

Publicerad: 2011-03-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!