Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Det troliga, det möjliga och det önskvärda

Tillsammans med min kollega Jan Ch Karlsson forskar jag om förutsägelser och framtidsstudier rörande arbetslivet. Jag ska här inte gå in på vad de olika studierna säger i form av prediktioner, prognoser, profetior eller utopier om detta framtida arbetsliv. Snarare ska jag förhålla mig till fenomenet framtidsstudier. Framtiden är viktig, mytomspunnen, ofrånkomlig och oförutsägbar. Framtiden är en gemensam angelägenhet som vi kommer att ha inverkan på.

Publicerad: 2011-12-02

Det finns en ganska stor grupp futurister som på olika grunder, och med en förvånande övertygelse, beskriver hur det framtida arbetslivet kommer att se ut. De formulerar sina utsagor som om det vore sant och säkert. Det finns emellertid en ännu större grupp forskare som är kritisk till denna verksamhet. Dessa menar att det inte finns fakta om framtiden, utan bara mer eller mindre kvalificerade gissningar och önskningar.

Trots den utfärdade varningen för förutsägelser, kan det vara på sin plats att notera att samhället i viss mening är förutsägbart och att alternativet vore total osäkerhet och anarki. Har jag en föreläsning klockan 08.15 på fredag om en vecka kan man med ganska stor säkerhet anta att jag kommer att dyka upp då. Det vill säga, om inget oförutsett händer och det är här den ofrånkomliga oförutsägbarheten kommer in. Det finns alltid ett mått av oförutsägbarhet. När man fattar olika typer av beslut, utformar mål och visioner, är dessa riktade mot framtiden. De pekar ut något man vill ska hända eller inte hända, men även här finns samma osäkerhet. Vi vet om det stämmer först när det inträffat.

Att med bestämdhet hävda att det ena eller andra kommer att hända i framtiden är ett sätt att styra människor och att försöka få dem att handla i en viss riktning eller att avstå från vissa handlingar. Man kan beskriva detta i termer av självuppfyllande eller självförnekande profetior. Bilder av framtiden är därför politiskt viktiga, oavsett om det rör sig om en arbetsplats eller samhället i stort.

När det gäller uttalanden om framtiden i allmänhet och framtida arbetsliv i synnerhet ska vi komma ihåg att se dem som troliga, möjliga eller önskvärda framtider. Detta gäller oavsett om det är uttalanden från forskare, politiker eller futurister. Framtiden får inte bli ett medel för vissa att driva igenom sina intressen som om det vore det enda alternativet. Framtiden är en gemensam angelägenhet.

Även om vi inte kan förutsäga framtiden kan vi utforma tankar kring hur troliga, möjliga eller önskvärda framtider ser ut. Framtiden är öppen, möjligheterna finns i vår samtid och ingen vet exakt hur det kommer att bli. Hur vill vi att den ska bli?

Publicerad: 2011-12-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!