Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Djärvare grepp behövs!

Styrelsen för Forum för arbetslivsforskning uppmanar myndigheterna: Dra mer nytta av arbetsmiljöforskarna!

Publicerad: 2018-12-17

Vet vi redan allt som behövs för att hålla ordning i vår arbetsmiljö? Självklart inte. Den är i ständig förändring på grund av omvandlingar i politiken, näringslivet, befolkningsstrukturen, våra normer och värderingar osv. Förändringarna gör att arbetsmiljöpolitiken ständigt måste omprövas och moderniseras.

En förnyad arbetsmiljö och arbetslivspolitik kräver i sin tur solid kunskap att stå på. Forskarnas uppdrag är att ställa frågor och hålla koll på de aspekter som påverkar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Deras roll är att springa före och bereda vägen för regeringen, myndigheterna och arbetsmarknadens parter.

Forskarna är oberoende granskare som med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder upptäcker, undersöker, analyserar och drar slutsatser av aktuella skeenden.

Sommaren 2018 invigdes Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle med drygt tio medarbetare. Det är ett välkommet tillskott i kunskapsförsörjningen inom arbetsmiljöområdet. När myndigheten är i full drift kommer 25-30 personer att arbeta där, ett blygsamt antal jämfört med våra grannländers forskningsinstitut.

Knappt hade myndigheten hunnit starta förrän Centern och Moderaterna inför valet deklarerade att de omgående ville lägga ned den. De ansåg att myndigheten inte skulle tillföra något.

Styrelsen för Forum för arbetslivsforskning (FALF) anser att vi i Sverige behöver bli mer proaktiva för att möta utmaningarna i dagens arbetsliv. En av dessa är ökande ojämlikheter och osäkerhet i arbets- och anställningsförhållanden. En annan är rörligare och flexiblare arbetskraft med nya anställnings- och arbetsformer som följd.

Utmaningarna påverkar i sin tur det systematiska arbetsmiljöarbetet negativt eftersom roller och ansvar i arbetslivet förändras och kopplingen till arbetsplatsen försvagas. Vi anser att det behövs djärvare grepp för att komma åt dessa problem och att lösningarna kräver en kraftsamling av forskare tillsammans med beslutsfattare, myndigheter, arbetsmarknadens parter och alla som utgör arbetsmiljön i Sverige.

På grund av vår globaliserade arbetsmarknad och ekonomi krävs dessutom att vi kraftsamlar tillsammans med våra kollegor i andra länder.

Vi vädjar därför till beslutsfattarna: satsa på en blommande arbetsmiljöforskning, dra mer nytta av och samverka mer med arbetsmiljöforskarna och, sist men inte minst, lägg inte ned Myndigheten för arbetsmiljökunskap!

Styrelsen för Forum för arbetslivsforskning: Carin Håkansta, Fil dr. Karlstads universitet, Lotta Dellve, Professor Göteborgs universitet, Susanna Toivanen, Professor Mälardalens högskola, Camilla Kylin, Fil.dr. Karlstads universitet, Per Lindberg, Docent Högskolan i Gävle, Christofer Rydenfält, Fil dr Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Christian Ståhl, Docent Linköpings universitet, Leif Berglund, Docent Luleå tekniska universitet, Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand Högskolan i Gävle

Publicerad: 2018-12-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!