Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Ett ständigt lärande

Uppstår det många lärtillfällen på er arbetsplats? Jag tänker inte på utbildningsdagar och kurser utan mer på faktiska händelser man kan lära av. Har ni många tillbud, arbetsskador och andra oönskade händelser som ni helst vill undvika? Då tycker jag att ni har underlag för ett ständigt lärande. Om du utreder vad som hände, varför det hände och hur man förebygger liknande händelse så har man också skapat något att lära ut.

Publicerad: 2010-12-15

En erfarenhet jag har är att alltid gräva lite djupare när man gör en orsaksutredning. Då kan man få ett annat svar på varför det hände. Om en händelse visar att någon gjort fel eller på något sätt gjort ett misstag, det man ofta kallar för den mänskliga faktorn, ställ några kompletterande ”varför” frågor. En personlig miss visar sig kanske bero på ofullständig information. En olycka på grund av bristande omdöme kanske kan spåras till värme och stress. Felaktig arbetsmetod valdes då ritningar och underlag inte har uppdaterats efter genomförda förändringar. Listan över händelsebeskrivning som har förändrats efter utredning kan göras hur lång som helst.

Det finns flera olika utredningsmetoder man kan använda i sin utredning. Vilken som passar bäst är beroende på händelsen och utredningens syfte. För att hitta rätt metod är det viktigt att börja med att bestämma utredningens syfte. En utredning som svarar på frågan varför händelsen inträffade och som kan få oss att förstå hur liknande händelser kan undvikas i framtiden blir ofta en lärande utredning.

Talesättet att lära för livet passar mycket bra när det gäller arbetsmiljö. För en aktiv och engagerad person som arbetar med arbetsmiljö hittar ständigt nytt.

Tillbudsrapportering är som jag började med en stor källa till lärande. I veckan hörde jag om ett företag som utvecklat detta och även infört positiv rapportering. Man kunde alltså skriva rapport när det var bra städat eller man tyckte en aktivitet sköttes på ett bra sätt. Arbetsmiljöarbetet har en tradition att mer fokusera på det negativa, oönskade händelser, olyckor, risker. Då blir positiv inrapportering ett välkommet då jag tror vi mår bra att även få positiva rapporter.

Hur mogna är vi för positiv rapportering?

Lev Säkert

www.skresurs.se

Publicerad: 2010-12-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!