Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Finns pensionsåldern?

Ofta har vi i sekretariatet uttryckt frustration över att så många fortfarande tror att vi har en pensionsålder i Sverige och att den är 65 år. Och det har vi ju inte. Det har vi inte haft sedan 2001 då det nya pensionssystemet infördes. Det nya pensionssystemet ger människor möjlighet att i större utsträckning själva välja när man vill gå i pension, från 61 års ålder. Och framför allt, anställningen avslutas inte per automatik vid 65. Pension från det allmänna systemet betalas inte ut per automatik vid en viss ålder, utan kan börja tas ut från 61 men det är möjligt att skjuta upp uttaget i princip hur länge som helst. Det går också bra att stoppa uttaget, ifall man skulle ångra sig.

Publicerad: 2012-05-29

Sedan 2003 har man dessutom rätt att kvarstå i anställning till 67. Det är olagligt att träffa avtal som innebär att anställda måste avsluta sin anställning tidigare än så. Men anställningen avslutas inte per automatik vid 67, utan en månad före och fram till 67-årsdagen kan arbetsgivaren säga upp den anställda utan att ange särskilda skäl.

Arbetslivet avslutas inte automatiskt vid 65 år. Vi har ingen pensionsålder.

Ändå dröjer sig 65:an i hög utsträckning kvar. I kringliggande system, i språket och i tanken.

I kringliggande system finns en mängd åldersgränser. Till exempel i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Man pensioneras från förtidspension vid 65 till exempel. Garantipension, den gamla folkpensionen, och andra behovsprövade pensionsrelaterade ersättningar betalas ut från 65 år. I tjänstepensionsavtalen finns 65:an också kvar. I vissa avtal betalas tjänstepensionen ut automatiskt vid 65 års ålder, och om man vill senarelägga utbetalningen måste man aktivt meddela detta. I vissa avtal tjänar man inte in några pensionsrätter efter 65.

På fler sätt lever ändå 65 kvar som mental pensionsålder. Inte minst i språket. Språket bär med sig ett besked. Några ska gå till jobbet. Andra ska gå till parken och mata duvorna, eller i modernare tappning åka på kryssning, charterresa, spela golf och ta hand om barnbarnen.

Det räcker med att gå till Pensionsålderutredningens direktiv. 65:an finns överallt. Arbeta längre betyder efter 65. När vi i höstas hade skrivit ett tag på analysbetänkandet började vi inse att vi reproducerade 65:an. Vi började försöka avkoda oss 65:an och skrev s.k. äldre, slutade skriva gå i förtid och började skriva tidig pension.

Mer handgripliga exempel på att 65:an finns också. På arbetsplatsers hemsidor kan det till exempel stå att ”normal pensionsålder är här 65” och på undangömd plats och i så fin stil att ingen över 45 kan läsa står ”du har rätt att kvarstå till 67”.

Publicerad: 2012-05-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!