Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Fler har för många chefer än för få

Var fjärde i Du&jobbets Arbetsmiljöpanel tycker att det är för många arbetsledare på företaget. Bara en av tio anser att de är för få.

Publicerad: 2012-08-24

Hur många anställda kan en chef ha personalansvar för? Studier har visat att ju färre anställda per chef desto lägre sjukfrånvaro i företaget. Mot bakgrund av detta ställde ställde Du&jobbet den här gången frågan till deltagarna i Arbetsmiljöpanelen om de tycker att deras arbetsplats har för många, lagom många eller för få arbetsledare.

Fler har för många chefer än för få

Enkätsvaren visar att var fjärde, 26 procent, tycker att arbetsledarna på jobbet är för många. Nära en av tio, 11 procent, anser att arbetsplatsen har för få chefer medan majoriteten, drygt 6 av 10, eller 63 procent, tycker att cheferna är lagom många.

Några citat från panelen:
”Många tar på sig uppgifter för att verksamheten skall fungera utan att få någon kompensation för det.”
”För få ´riktiga´chefer med ansvar för verksamhet, budget och personal. En chef kan ha över 120 medarbetare. ”
”Vi är cirka 60 personer på en enhetschef, vilket resulterar i en dålig arbetsmiljö. Chefen hinner inte med att se all personal.”
”Rätt lagom mängd,men de som är arbetsledare fungerar inte i sin roll.”
”Det för många nivåer idag från högsta till lägsta chef (mellanchefer/arbetsledare,med enbart samordningsfunktioner,som ändå har titeln chef i någon form). Alla skaffar sig revir och verksamheten gagnas inte av det.”
”Min arbetsledare har sex medarbetare att coacha och det är perfekt.”
”Arbetsledare på mellanchefsnivå i skolan har mellan 50-75 medarbetare att basa över.”
”Sett till det mer administrativa arbetet som tillkommit för arbetsledare/chefer så är de för få. De hinner ju knappt vara ute i verksamheten. Å andra sidan har vi arbetare fått ännu mer på vår arbetsagenda och vi är ju också för få. Det är ett moment 22 i offentliga sektorn.”
”För många med för liten möjlighet att faktiskt påverka.”

I Du&jobbets Arbetsmiljöpanel säger arbetsmiljöengagerade vad de tycker i arbetslivets viktiga frågor. Nästan 500 personer svarade denna gång, 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Publicerad: 2012-08-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!