Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Debatt

Förbättra åtgärder mot psykisk ohälsa

KUNSKAPSBRIST. Det är svårt att få bukt med den psykiska ohälsan när kunskapen om psykosocial arbetsmiljö brister och missförhållanden sällan beivras. Det skriver Mats Eklöf, som tycker arbetsgivare och fack satsar för lite.

Text : Mats Eklöf

Publicerad: 2023-01-23

Foto: Brita Eklöf

Återkommande larm om ohälsosam psykosocial arbetsmiljö och kvalitetsbrister inom skola, vård och omsorg pekar på att brott mot lagar och föreskrifter drabbar anställda, elever, patienter och omsorgstagare. Motsvarande problem förekommer även inom andra offentliga och privata delar av arbetslivet.

Problemen orsakas av att högre ledningsnivåer prioriterar aspekter som är synliga ur ett snävt ekonomiskt perspektiv. Och detta har pågått länge. Personalens hälsa och förmåga att producera samt medborgarnas rättigheter har blivit och blir försummade. Drabbade vuxna och barn är alltså brottsoffer.

En sådan ordning blir lättare att upprätthålla när kunskapen om psykosocial arbetsmiljö är bristfällig och när missförhållanden sällan eller aldrig beivras.

Chefer, skyddsombud och staber har inte de kunskaper och organisatoriska resurser som krävs för att observera, analysera och beskriva psykosociala förhållanden så att problem kan förutses och relevanta åtgärder utformas. Systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete reduceras till checklistebyråkrati och enkäterienfald. Här behövs omfattande kunskaps- och kompetensuppbyggnad. Men arbetsgivare och fack satsar för lite.

Rådande prioriteringar skapar motstånd mot kunskap och bidrar till att sann information om arbetsmiljöproblem filtreras längs chefslinjerna. Detta gör att även välunderbyggda problembeskrivningar och åtgärdskrav hindras att nå högre chefsnivåer och avfärdas som överdrivna eller omöjliga. Kunskapsbärare förtrycks.

Att skapa och vårda god arbetsmiljö och verksamhetskvalitet är en komplex uppgift. Fokus på ekonomi kombinerat med kunskapsbrist och informationsfiltrering gör att man hamnar i förenklingar och symptomlindring när åtgärder ändå måste beslutas. Och när verksamheter vacklar och när viten läggs sitter man med personalflykt och övertidsberg som gör att missförhållanden och lagbrott fortsätter.

Myndigheter som skall bevaka att lagar och föreskrifter följs måste få skarpare maktmedel. Talet om hårdare tag mot brottslighet behöver tillämpas även på arbetsmiljöområdet och när det gäller kvalitet och tillgänglighet inom offentlig service. En del i detta är att åklagare och andra inom rättsväsendet ges den kunskap och de resurser som krävs.

Kvalitetskollaps, lidande, missnöjesstormar bland medborgare, anmälningskampanjer och aktivism samt att personal säger upp sig eller inte går att rekrytera: Dit tycks vi idag ha kommit. Kanske är det detta som krävs för förändring, men det hade gått att undvika om arbetsgivare förstått och förmått ta på allvar kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetskvalitet och ekonomi. Och om fack och myndigheter med större kraft fokuserat på säker arbetsmiljö och möjlighet att göra ett gott arbete.

Text : mats eklöf

Foto: Brita Eklöf

Publicerad: 2023-01-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!