Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Framtidens kontor blir individuella

Sedan en tid tillbaka jobbar jag som in-house forskare hos bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget NCC inom Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program.

Publicerad: 2011-11-07

Tjänsten har utvecklats till ett verkligt drömjobb! Att få inblick i, och kanske till och med kunna påverka, hur framtidens arbetsplatser byggs är ett spännande läge för en arbetsmiljöforskare. Förutom att forska om framtidens kontor så deltar jag i den dagliga verksamheten på fastighetsutvecklingsavdelningen.

En flytt i nya lokaler, eller i ett helt nytt huvudkontor är en stor förändring för ett företag och dess anställda, och därmed en process som behöver planeras noga. Kontoret ska fungera optimalt utifrån dagens förhållanden och byggas så att den flexibelt kan anpassas till framtiden utmaningar och möjligheter. Samtidigt ska allting byggas utifrån kraven för hållbar utveckling, både ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Här pratar vi om komplexa processer som kräver spetskunskap från er rad olika discipliner, från det byggtekniska till samhälls- och beteendevetenskapliga insikter.

Hur ser då framtidens kontor ut om femton, trettio eller femtio år? Finns den eller behövs den över huvud taget? Ju längre in i framtiden man försöker blicka, desto mer utopiska tenderar visionerna att bli inom framtidslitteraturen, eller åtminstone känns de utopiska utifrån dagens förhållanden. Den som lever får se. Och den som är mentalt förberedd inför de förändringar som framtiden kanske för med sig är bättre rustad, eller som Pasteur så träffsäkert lär ha sagt: Chance favoures the prepared mind. En sak är dock tämligen säker: One size doesn’t fit all. Framtidens kontor är sannolikt mer individuellt anpassade till verksamhetens karaktär och förutsättningar och till enskilda arbetstagare än vad vi ser idag. Och vad påverkar och driver utvecklingen av framtidens kontor förutom finanskriser, klimatfrågor, arbetsmarknads- och arbetslivsutveckling, åldrade befolkningar och den framtida arbetskraftens demografiska profil.

En stor och viktig fråga med relevans både för den samtida och framtida arbetsmiljöforskningen är hälsa. Utan god hälsa bland arbetstagarna skapas ingen tillväxt i samhället. Hur kontorsmiljön är kopplad till de anställdas hälsa vet vi i dagsläget en hel del om genom Christina Bodin Danielssons avhandling och intressant forskning pågår vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Jobbet som forskare på NCC för mig till olika sammanhang där framtidens kontor stöts och blöts. Nyligen var jag på ett möte i Helsingfors och samtalade med inredningsarkitekterna Maaretta Tukiainen och Alexandra Moore samt ett gäng entusiastiska fastighetsutvecklare. Maaretta har sin bakgrund inom media och är känd i Finland som inredningsarkitekten med kreativa rum och framtidens arbetsplatser som specialitet. Hennes tankar kring dessa områden finns inkorporerade i det egna Moodit-konceptet och den som kan finska kan läsa mer om detta i Maarettas intressanta bok. Alexandra Moore forskar i hur designfaktorer i kontorsmiljön är länkade till välbefinnande bland arbetstagarna och hon jobbar utifrån en modell som lyfter fram den ekonomiska nyttan av god arbetsmiljö. Only the sky is the limit vid sådana möten då likasinnade inom framtidens kontor slår sina kloka huvuden ihop. Fortsättning följer.

Publicerad: 2011-11-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!