Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Ge lärare rimliga villkor

Det är orimligt att många av landets lärare ofta befinner sig under sådan press att den är på gränsen till vad de klarar. Det skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och kräver att partierna gör verklighet av vallöftena.

Publicerad: 2014-10-20

I en ny undersökning bland lärare i Stockholm uppgav nära hälften att de ofta eller nästan jämt har dagar då de känner sig stressade hela tiden. Och bara ungefär hälften anser att skolan leds på ett bra sätt.

Resultaten kommer från den en del av en ännu opublicerad studie från Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, vid Stockholms universitet (Chess). Samtliga högstadielärare i Stockholms kommun har tillfrågats om sin syn på arbetsmiljön, ledningen, kollegerna, det sociala klimatet på skolan samt sin egen hälsa.

Bara fyra av tio ­anser att skolledningen är ett bra stöd när de får problem med ordningen i klassen. Mer glädjande känner nästan nio av tio att de kan prata med sina kolleger. Och samtidigt är lärarna de som är högst motiverade för sitt arbete, enligt undersökningen. Endast en av tio lärare uppger sig inte vara motiverad, färre än i någon annan grupp.

Det är väl känt från flera tidigare under­sökningar att lärare tillhör de mest stressade yrkesgrupperna i Sverige.

  • Sju av tio lärare upplever att deras fritid ofta eller ibland påverkas negativt.
  • Nio av tio lärare säger att de fått en högre arbetsbelastning.
  • Sju av tio lärare upplever att löneutvecklingen och karriärmöjligheterna är för dåliga.

I flera rapporter har Lärarnas Riksförbund visat att elevers bakgrund blir allt mer avgörande för hur de lyckas med skolgången. Skolans bristande likvärdighet måste vara i centrum när en ny regering tar sig an skolans stora problem. Lärarna var populära i valrörelsen. Skolan var den viktigaste frågan för väljarna. Nu krävs också att partierna gör verklighet av alla löften till lärarna, från båda blocken, om högre lön, bättre villkor, mindre klasser.

Sverige behöver en nationell kunskapsskola. Det innebär att staten måste ta över ansvaret för finansieringen av skolorna. Det krävs ett riktat statligt uppdrag utan hänsyn till kommunala prioriteringar, då de är en grogrund för ökade klyftor. Endast staten har drivkraften att garantera likvärdiga möjligheter och en utbildning av hög kvalitet för alla elever i landet.

Skolor och lärare behöver samtidigt ökad lokal frihet att pedagogiskt avgöra hur undervisningen anpassas på bästa sätt. Lärare måste även få större inflytande när det gäller om undervisning ska ske i halvklass eller om mindre undervisningsgrupper ska inrättas.

Politiker nationellt måste nu enas om ett modernt ansvar för skolan. Första steget för att komma tillrätta med den ojämlika skolan är att satsa på lärarna och ge rimliga villkor för lärare – i alla skolor.

Vi kräver att arbetsgivarna även tar krafttag för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för tydliga lönesatsningar.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Publicerad: 2014-10-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!