Allt om arbetsmiljö logga
Debatt

När händer det nästa gång?

DEBATT Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att granska om arbetsmiljölagen är fullt tillämpbar i skolan. Det anser Sveriges skolledare med anledning av den uppmärksammade domen då en liten pojke drunknade under skoltid.

Text : Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson

Publicerad: 2023-05-02

Idag saknar sex av tio kommuner riktlinjer för riskbedömningar vilket riskerar leda till att de blir ofullständiga skriver debattörerna. Foto: Adobe Stock

Förra veckan kom domen mot en rektor och tre lärare på en skola i Falsterbo efter att en pojke drunknat under skoltid. Samtliga dömdes för arbetsmiljöbrott. Det är i nuläget inte klart om domen kommer att överklagas.

För oss som skolledare går det inte att undvika att tänka det otänkbara - när händer det nästa gång? Som skolledare har man ett långtgående ansvar för arbetsmiljön. Påföljden är att man kan bli personligen ansvarig för brott mot arbetsmiljölagen. Olyckan i Falsterbo var en ovanlig händelse, men den vittnar om en oro som många rektorer bär på. Hur ska jag kunna se till att eleverna får åka på utflykter, praoa eller göra Arbetsplatsförlagt lärande? Är det något av mina barn eller elever som förolyckas nästa gång och kommer det anses vara mitt fel?

Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Foto: Tomas Bergqvist.

1/1

Vi förstår att skolledare känner oro efter domen. Givetvis ska det alltid göras riskbedömningar för all utflyttad verksamhet, men idag saknar sex av tio kommuner riktlinjer för det vilket riskerar att leda till att riskbedömningarna blir ofullständiga. Vi vill hävda att det inte går att säga att arbetsgivaren försäkrat sig om att rektorn har kompetens, befogenhet och resurser för att ta arbetsmiljöansvar om kommunala riktlinjer saknas.

Självklart finns alltid viljan att ta ansvar, men det ges inte alltid förutsättningar. Och det finns många orsaker till att det är så: Omorganisationer som flyttar rektorn längre från verksamheterna med ansvar för ökat elevantal som konsekvens, besparingar som kräver att kringpersonal sägs upp, eller att arbetsgivaren inte gett skolledaren en tydlig och gedigen utbildning i arbetsmiljöansvaret samt klarlagt delegationsordningen.

Vi kräver också att arbetsgivarna tar sitt fulla ansvar för att säkerställa att alla skolledare får förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar

-

Det handlar också om att det måste finnas politisk vilja att förbättra förutsättningarna för skolledaryrket. Minskad dokumentation är en viktig åtgärd för att värna skolledares tid – något som ökar möjligheterna att ta det ansvar man fått tilldelat. Färre anställda per rektor, minskade gruppstorlekar samt ökad lärartäthet är också insatser som kommer att förbättra möjligheterna att ta ansvar.

För att inte oron ska bli vardag anser Sveriges Skolledare att regeringen borde ge uppdrag till Arbetsmiljöverket om en riktad granskning av huruvida arbetsmiljölagen är fullt tillämpbar i skolan i nuläget. Vi kräver också att arbetsgivarna tar sitt fulla ansvar för att säkerställa att alla skolledare får förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar, samt att skolledares rätt att returnera arbetsmiljöuppgifter tydliggörs.

Vårt huvudfokus är enkelt. Alla elever förtjänar en trygg skola – det är det minsta de kan begära.

Text : ann-charlotte gavelin rydman och matz nilsson

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-05-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!