Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Hållbart arbetsliv – vad är det?

Det pratas om hållbar utveckling på många håll idag, och jag tänker så klart i termer av ett hållbart arbetsliv. Det sägs ibland att Sveriges välfärd är avhängigt att människor kan jobba, inte minst för att vi har en allt äldre befolkning med allt vad det innebär. Ett sätt skulle vara att människor i arbetsför ålder reser mindre, pluggar mindre och är föräldralediga mindre…

Publicerad: 2009-09-21

Ett annat att ta vara på de som befinner sig i arbetslivet. Vi tillbringar en stor del av våra liv med att arbeta; börjar du vid 20 och slutar vid 65 blir det 45 år. På ett dygn där du jobbar 8 timmar är en tredjedel arbetstid. Då är det viktigt att fundera över om villkoren är de bästa möjliga.

Man kan prata om hållbart arbetsliv på fyra nivåer; individen, arbetsgruppen, organisationen och samhället. Vad som hör hemma var kan vara en hårfin skillnad. Individens hälsa är en privat angelägenhet, så var går gränsen för arbetsgivarens ansvar? Och arbetsgruppen har betydelse för både individens hälsa och verksamhetens resultat.

Den organisatoriska nivån rör hur verksamheter blir hållbara i ett längre perspektiv, hur de kan skapa långsiktiga villkor för personalens prestationer, och anpassa sig efter omvärldens föränderliga krav (t ex lågkonjunkturer). Den fjärde nivån rör vilka samhällsstrukturer som påverkar arbetslivet och vad det innebär för dig och din verksamhet. För den växande gruppen enskilda företagare i Sverige är de fyra nivåerna tätt sammanflätade – jag är min egen arbetsgivare.

Genom att identifiera och förstå de olika faktorerna kan du påverka din egen, andras och hela verksamhetens hållbara utveckling!

Det här vill arbetslivet.se ta upp i höst genom en serie träffar på temat ”Hållbart arbetsliv”. Med från varje träff kommer deltagarna att ha något konkret att applicera på sig själv eller sin verksamhet; verktyg, övningar eller diskussionsfrågor. För dig som inte kan delta kommer dokumentation upp på arbetslivet.se.

Imorgon kommunikation på nätet.

Maria Kullberg
Kullbergutveckling
Arbetslivet.se

Publicerad: 2009-09-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!