Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Hur gör man likabehandling då?

När man som vi arbetar med att göra kunskapen från projekt inom den Europeiska socialfonden användbara för andra, | får man ofta den frågan. Svaret är naturligtvis rätt knepigt.

Publicerad: 2012-10-30

Ett oengagerat om än korrekt svar är ”det beror väldigt mycket på vad det är för verksamhet, förändringspotentialen äger bara arbetsgivaren” eller ”det är vetenskapligt bevisat att utan ledningens stöd blir det inga långsiktiga effekter”.

Det lite mer engagerade och intresseväckande svaret är inte en, utan kanske snarare tusen motfrågor: Har ni en plan för lika rättigheter och möjligheter? Har ni kartlagt attityderna mot homo- och bisexuella arbetstagare och kunder? Hur många chefer är män? Och om ni vet att 98 % är det, jobbar ni med positiv särbehandling? Kan personalen jobba på julafton för att sedan kompa ut på ramadan? Och så vidare.

Men om vi tittar närmare på själva frågan: Hur gör man lika behandling? Är det värt att göra det? Är det samma behandling för alla inblandade arbetstagare som är målet?

Troligen inte. Om så vore fallet skulle ju alla fall av indirekt diskriminering (och de är många) vara ointressanta.

Ta till exempel längdkravet på Volvo för några år sedan: ingen fick anställas som var under 163 cm i strumporna. I teorin lika behandling. Ingen under 163 centimeter fick anställning, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Men, i praktiken uteslöt längdkravet runt 25 % av den kvinnliga befolkningen. Och nej, det fanns inga arbetsmiljöskäl bakom kravet. Längdkravet hade uppstått ur det blå.

Alltså krävs det ibland en medvetenhet kring att lika behandling kan innebära olika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. Men Tema Olikabehandling som projektnamn hade ju av flera skäl inte slagit an någon positiv ton.

Tema likabehandling ska skapa just sådana svar på sådana frågor. Svaren sprids sedan genom kanaler mellan arbetsplatser, forskare, beslutsfattare och eldsjälar. Syftet är att påverka mer långsiktigt än vad de enskilda projekten själva kan göra.

Välkommen med ditt bidrag!

Publicerad: 2012-10-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!