Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Det grundläggande regelverket som reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar säger att en medarbetare får vara sjukskriven i maximalt ett år innan beslut slutligt kan fattas om personen skall anses sjuk tillsvidare eller måste gå tillbaka till arbetet.

Publicerad: 2011-03-04

Under det här året ska den sjukskrivne delta vid möten mellan arbetsgivaren och försäkringskassan och ta en aktiv del i sitt rehabiliteringsansvar. Lagen säger vidare att arbetsgivaren ska bistå med de anpassningar som krävs för att den sjukskrivne medarbetaren ska kunna komma tillbaks till jobbet, exempelvis en anpassning av tekniken på arbetsplatsen, arbetsträning och ändrade arbetsuppgifter som ger medarbetaren mer variation. Dessa anpassningar kan kräva en del resurser, Lagen säger också att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetare som tvingas byta arbetsuppgifter ges en möjlighet att få en ny tjänst eller förändrade arbetsuppgifter, som bättre passar individens situation.

Tanken med den lagen är i grunden god, men det säger sig självt att stora företag som IKEA eller Ericsson lättare kan omplacera en person och hitta en tjänst som passar denne bättre, än ett småföretag som kanske bara har tio anställda och inte kan variera arbetsuppgifterna i den utsträckning som krävs. Ett rättsfall som jag avslutade nyligen berörde en sjukskriven kvinna som var redo att komma tillbaks till jobbet. Villkoret var dock att arbetsgivaren kunde erbjuda henna andra typer av arbetsuppgifter än tidigare. Eftersom hon jobbade på ett småskaligt familjeföretag som inte kan erbjuda samma variation i arbetsuppgifter som ett större bolag ställdes kvinnan i praktiken inför valet att fortsätta som tidigare eller att säga upp sig.

Rent juridiskt så kan en person som uppbär sjuklön från Försäkringskassan inte sägas upp från sitt jobb. Om medarbetaren däremot är erhåller beslut om sjukersättning tillsvidare på heltid så kan arbetsgivaren säga upp den enskilde. Om medarbetaren istället erhåller ett beslut om partiell sjukersättning på deltid tillsvidare har arbetsgivaren rätt att anpassa tjänsten så det blir en deltidstjänst snarare än en heltidstjänst. För en arbetsgivare kan det ibland vara frustrerande att helt och hållet vara i händerna på Försäkringskassan när ett sjukskrivningsärende hanteras. Väntetiderna kan bli långa och somliga ärenden riskerar att bli liggande. Försäkringskassan har dock tagit till sig av den kritik de fått och är numera generellt sett snabbare på att återkoppla när det kommer till rehabiliteringsärenden.

Det faktum att gällande regelverk ställer krav på att den sjukskrivne ska delta i uppföljningsmöten med Försäkringskassan och arbetsgivaren kan ibland vara ett orimligt krav, exempelvis om personen i fråga är svårt sjuk. Regelverket kan ibland dessvärre ge upphov till konflikter och missförstånd. En sak är säker, rehabiliteringslagstiftningen är och förblir ett komplext område som löpande ses över från politikernas sida.

Tips på utbildning i ämnet >>

Publicerad: 2011-03-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!