Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Hur påverkar ledarskapet arbetsmiljön?

Att skapa en god arbetsmiljö blir allt viktigare för alla organisationer. Genom att ha en väl fungerande psykosocial och fysisk arbetsmiljö blir våra arbetsplatser attraktivare, effektivare och konkurrenskraftiga. Det finns flertalet undersökningar som visar att när personalen trivs och utvecklas i jobbet, produceras mer, med mindre störningar, mindre sjukfrånvaro och minskade kostnader och med större arbetsglädje.

Publicerad: 2011-04-13

En framgångsfaktor för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bygger på kommunikation och samarbete mellan ledningen och medarbetarna. För att tillsammans kunna skapa en bättre arbetsmiljö måste vi först komma överens om vad vi menar med en bra arbetsmiljö men oavsett vad så behöver vi för att lyckas ha en medveten ledning med klara mål, god kommunikation och konsekvent och direkt feedback. Vi behöver också ett mer kommunikativt, pedagogiskt och coachande ledarskap.

Vi behöver genom vårt ledarskap skapa ett kreativt och positivt arbetsklimat som skapar förutsättningar för trygghet, hänsyn, respekt och frihet och att de anställda ges möjlighet att medverka i utformning och förändring av arbetet och arbetsförhållandena samt att arbetet organiseras så att det ger möjlighet till variation och stimulans. Vi behöver med vårt ledarskap möjliggöra förutsättningar för att erbjuda ett öppet arbetsklimat med hög grad av medbestämmande, inte så detaljreglerat, utan med respekt för varandras kompetens och möjligheten att se att se sammanhanget mellan sitt arbete och dess betydelse inom företaget och i samhället.

Tiden är förbi för auktoritära chefer, som styr organisationen med järnhand. ”Det blir viktigare och viktigare för chefen att vara kommunikativ och pedagogisk. Att peka på det meningsfulla, vari värdet består och hur det i sin tur är värdefullt för medarbetarna.” säger Mats Tyrstrup, ledarskapsforskare på Handelshögskolan i Stockholm i en intervju. Jag håller med honom!

Vad en god arbetsmiljö generellt kännetecknas av och konkreta tips för att lyckas uppnå det med sitt ledarskap skriver jag om i morgon.

Publicerad: 2011-04-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!