Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Hur ska framtidens industriarbete se ut?

Jag och mina kollegor har ett forskningsprojekt som vi kallar ”Framtidsfabriken”. Det handlar om att arbeta fram en ”konceptfabrik”, en vision för framtidens industriarbete. Det ska bli en vision som i hög grad bygger på kvinnors preferenser och tankar om ett gott arbete. Begreppet ”det goda arbetet” myntades i mitten av 1980-talet av Svenska metallindustriarbetareförbundet (numera IF Metall). Det bestod av nio kriterier för ett gott industriarbete: 1) Trygghet i anställningen, 2) En rättvis andel av produktionsresultatet, 3) Ett medbestämmande i företagen, 4) En arbetsorganisation för samarbete, 5) Ett yrkeskunnande i alla arbeten, 6) Utbildning – en del av arbetet, 7) Arbetstider utifrån sociala krav, 8) En jämlikhet på arbetsplatserna och 9) En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall.

Publicerad: 2010-08-24

”Det goda arbetet” var givetvis ett barn av sin tid och formulerades för att komma till rätta med några av de problem som fanns i den tidens arbetsliv. Idag, 25 år senare, är utgångsläget ett annat. Industrin, arbetslivet och samhället ser annorlunda ut. Ny teknik ger nya förutsättningar och Lean production svävar som en ande över all utveckling. Lean ger oss nya möjligheter att utveckla industriarbetet, men också nya fallgropar. Vad som är ett gott arbete är inte något som är givet en gång för alla. Det måste hela tiden uppdateras – och nu är det dags! Debatterna och diskussionerna om arbetsmiljön och arbetsorganisationen behöver fräschas upp. Många av kraven i det gamla ”det goda arbetet” gäller fortfarande, men behöver konkretiseras och anpassas till dagens arbetsliv och till Lean.

Vi har några förslag: 1) Minsta planeringsnivån ska vara gruppen – det ger både autonomi och bredd i arbetet, 2) Arbetet ska innehålla lärande som även innefattar generella kunskaper – det motverkar inlåsning, 3) Arbetet ska ge variation – breda arbetsuppgifter som integrerat underhåll kan vara ett bra sätt, 4) Systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara ett bra redskap för att skapa en god och säker arbetsmiljö – här finns mycket kvar att göra och 5) Arbetet ska aktivt organiseras för jämställdhet och för både kvinnor och män – ”kvotering” av underrepresenterade grupper kan vara ett bra sätt.

Vad tycker du? Listan behöver kanske fyllas på. Jag vill gärna ha förslag.

Publicerad: 2010-08-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!