Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Kollektivavtal krävs för att eliminera diskriminering

En gång råkade jag höra en facklig kollega säga om mig: ”Marcus Gustavsson sysslar ju bara med jämställdhet och mångfald.” Jag hajade till och undrade vad personen menade, men beslutade mig sen för att bli smickrad. Jämställdhet och mångfald ingår för mig i de mänskliga rättigheterna som säger att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Och det gäller oavsett vem man är eller vilka förutsättningar man råkar ha i livet.

Publicerad: 2011-09-09

Människors lika rättigheter och möjligheter är en av de viktigaste fackliga grundvärderingarna, och har så varit sen fackföreningsrörelsen föddes en gång i tiden. Jag får dock ibland höra att facket inte ska syssla med jämställdhet och mångfald, det är ju löner och arbetsmiljö som är det basfackliga arbetet. Men självklart ingår det i lönearbetet att se till att ingen får lägre lön på grund av den man är, och i arbetsmiljöarbetet ingår att alla på arbetsplatsen ska må bra på jobbet.

Ofta ses jämställdhet och mångfald enbart som diskrimineringsfrågor. Självklart ska Vision agera kraftfullt när våra medlemmar utsätts för diskriminering och vi ska stötta dem ända upp i Arbetsdomstolen om så behövs. Men har diskriminering skett så är ju också skadan redan skedd. Våra arbetsgivare måste bli mycket bättre på att arbeta förebyggande för att undvika att diskriminering uppstår överhuvudtaget. Och ser man på jämställdhet och mångfald som arbetsmiljöfrågor så kommer också kravet på att arbeta förebyggande på köpet.

Jämställdhet och mångfald borde vara en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi genomför ju fysiska arbetsmiljöronder där vi uppmärksammar trösklar, ventilation och annat – men varför genomför vi alltför sällan arbetsmiljöronder som mäter klimatet på arbetsplatsen? Man borde kontinuerligt ställa frågan om alla får ta del av arbetsplatsens gemenskap? Vilka skämt sprids i fikarummet? Är alla kollegor verkligen lika mycket värda på den här arbetsplatsen? Efter att man undersökt hur det står till skall en handlingsplan upprättas för att åtgärda bristerna och denna handlingsplan ska följas upp kontinuerligt. Får vi till ett sådant arbete så kan vi ta steg fram mot att eliminera diskrimineringen på våra arbetsplatser.

Vision vill använda den så kallade ”svenska modellen” i anti-diskrimineringsarbetet, det vill säga teckna kollektivavtal med våra arbetsgivare där de förbinder sig att motverka diskriminering genom ett antal konkreta åtgärder. Detta kommer vi att driva i kommande avtalsrörelse. Exempelvis kan ett sådant avtal innehålla att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet skall vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fack och arbetsgivare kan också komma överens om hur vi kan uppnå en större mångfald bland medarbetarna när vi rekryterar ny personal. Och vi kan också komma överens om att alla medarbetare på arbetsplatsen skall ges jämställdhets- och mångfaldskompetens. Detta borda ingå i de kompetensutvecklingsplaner som skall upprättas för varje medarbetare.

För att bli framgångsrik i arbetet för att uppnå jämställdhet och mångfald krävs att man vågar fatta beslut som förbinder varje arbetsgivare till ett aktivt arbete. Det räcker inte med att snacka, utan det krävs verkstad. Låt oss därför sluta kollektivavtal som förbinder oss att arbeta för alla medarbetares lika rättigheter och möjligheter.

Publicerad: 2011-09-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!