Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Kommunikation och arbetsmiljö

Ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö – hur hänger det ihop? Hänger det ihop över huvudtaget? För mig är svaret – självklart hänger det ihop! Hur är det på din arbetsplats? Ägnar ni någon tid till att diskutera arbetsmiljön? Vad är egentligen arbetsmiljö?

Publicerad: 2011-04-11

Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida: ”Arbetsmiljön består av många saker, inte bara olyckor och farliga maskiner. Den omfattar också saker som trivsel och organisation. En bra arbetsmiljö är positivt för företaget och kan bidra till både bättre produktivitet och ökad lönsamhet. För att ditt arbetsmiljöarbete ska bli så bra som möjligt är det bra att tänka på att arbetsmiljön består av allt som du har omkring dig på jobbet.”

Arbetsmiljön delas upp i den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. Under den här veckan kommer jag att hålla mig kring den psykosociala arbetsmiljön och hur den påverkar din vardag. Det sägs att en av de största framgångsfaktorerna för att skapa en bra arbetsplats är ledarskapet, en annan är kommunikation.

Då vi tillbringar en stor del av vårt vuxna liv på vår arbetsplats blir arbetet och arbetsplatsen viktiga för oss. Genom arbetet blir vi delaktiga i samhällslivet, vi får gemenskap, tillhörighet och samhörighet. Den totala arbetsmiljön är en viktig påverkansfaktor när det gäller välbefinnande, välmående, kreativitet, utveckling mm.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan oss människor och den omgivande miljön. Det innefattar allt som påverkar vår psykiska hälsa – hur vi trivs med varandra, hur meningsfulla vi känner att våra arbetsuppgifter är, möjlighet till personlig utveckling och hur stort inflytande vi har över vår arbetssituation. Arbetsmiljö är också uppdelat i riskfaktorer och friskfaktorer – vi återkommer till det i morgon!

Publicerad: 2011-04-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!