Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Kvinnliga chefer

Kvinnor kan, är en gammal paroll, men kvinnor ges alltför sällan möjlighet, en levande realitet. Hur kan man förändra djupt rotade strukturer? Strukturer som är så självklara för många att till och med vissa av de drabbade försvarar dem.

Publicerad: 2011-03-08

I Sverige, jämställdhetens land, är kvinnor extremt underrepresenterade som chefer. Knappt 30 procent av cheferna är kvinnor och 97 procent av vd:arna i börsbolagen är män.

De närmaste åren så öppnar sig stora möjligheter att förändra detta. Låt oss se generationsskiftet på chefsposter som nu pågår som en ypperlig möjlighet till förändring.

Det börjar med tillsättandet av nya chefer. Nu när det kommer att behövas så många nya chefer så är det ju helt naturligt att ta chansen. Tillsätt fler kvinnor på dessa chefstjänster. Kvinnor utgör hälften av befolkningen, drygt. Låt dem också få det inflytande vi förtjänar att de ska ha. Inte bara för att de är kvinnor utan för att de är kompetenta. För att hävda att män skulle vara mer kompetenta och att det är därför chefsfördelningen ser som den gör är ju helt absurt. Nej, den ser ut som den gör på grund av gamla strukturer, ett gammalt sätt att tänka och agera. Vi behöver ett nytt sätt att tänka och agera.

Det är min övertygelse att om fördelningen på chefsposterna blir mer jämlik så bidrar det till vår framtida utveckling. Det är ju vi medarbetare och medborgare i Sverige som förlorar på att vi har så få kvinnor på chefspositioner.

Så alla ni som nu och i framtiden har förmånen att tillsätta nya chefer. Våga tänk nytt, våga agera på nytt sätt, våga se möjligheten. Ge oss vad vi förtjänar, ge oss fler kvinnor på ledande positioner. Om ni i samma stund också kan ta med aspekter som etnisk bakgrund med mera. Då har ni tänkt stort, nytt och klokt. Mångfald är alltid bättre än enfald. Låt oss nu ta chansen. Anställ en kvinnlig chef. Ni kan. Kvinnor kan, de med.

Publicerad: 2011-03-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!