Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Människans ABC

Okej, jag inser att tisdagens blogg riskerar att bli lite torr och teoretisk. Men jag tänker ge mig på det ändå. För att skapa förståelse kring vad det är som gör att vi tycker det är stimulerande och utvecklande att gå till jobbet, och i så fall, hur vi kan skapa mer av det, behöver vi kunskap om mänskligt fungerande. Jag ska försöka presentera det kortfattat i en liten ABC-modell. Så här ser det ut inlärningsteoretiskt:

Publicerad: 2009-06-01

A ? B ? C

A: Står för begreppet antecendent. Det är den situation eller det stimuli som föregår och sätter igång beteenden hos oss.

B: Själva beteendet – både inre (tankar, känslor, kroppsliga reaktioner) och yttre (pratar, kör bil, jobbar, fattar ett beslut, berömmer)

C: Står för konsekvenser (eng. consequence). Konsekvenser har absolut störst påverkan på mänskligt beteende.

Exempel på antecentender kan vara ”En instruktion – får en medarbetare att börja använda handskar”, ”En förklaring – får kollegan att sluta protestera”, ”Ett leende – får mig att le tillbaka”. A´n har dock en begränsad kontroll över beteenden. De skapar förutsättningar, MEN om beteenden inte förstärks av konsekvenser så förlorar de sin kraft! Vi människor överskattar alltså ofta antecendenternas verkningskraft och lägger ner stor möda på att skapa dem. Jag tänker till exempel på policydokument, regler etc. ”Varför gör inte medarbetarna som de ska på den här arbetsplatsen? De har ju tydliga riktlinjer i det här dokumentet…”. Ja, varför inte? Applicera det på barnuppfostran sen – och fundera på varför till exempel tjat inte fungerar något vidare i längden?

Konsekvenser kan antingen öka sannolikheten att ett beteende upprepas, eller få det att upphöra. Eftersom konsekvenser har störst påverkan på våra beteenden, är det där vi ska lägga krutet för att få till mer av det vi önskar! Konsekvenser kan delas in i:

Positiv förstärkning – innebär att vi sannolikt gör något igen för att vi får något som vi gärna vill ha (beteendet ökar). T ex beröm, uppmärksamhet.

Negativ förstärkning – innebär att vi sannolikt gör något igen för att vi vill undvika något obehagligt (beteendet ökar). T ex risk för skäll eller att någon blir besviken.

Bestraffning – innebär att vi slutar göra något eftersom det leder till negativa konsekvenser (beteendet minskar). T ex så ger en medarbetare aldrig sin kritiska åsikt igen på mötet eftersom det ledde till en obehaglig offentlig utskällning förra gången

Utsläckning – innebär att vi slutar göra något för att det inte uppmärksammas eller ignoreras (beteendet minskar).

Det som är uteslutande bäst för att påverka beteenden av de ovan nämnda konsekvenserna är positiv förstärkning! Om man lär sig det, och lär sig använda det – så har man mycket att vinna. Vi kan göra mycket på den sötma positiv förstärkning ger oss. Det är just DET som ger oss drivkraft och motivation! Tyvärr styrs många arbetsplatser snarare av negativ förstärkning (jag gör det för att jag måste…). En av nycklarna till en roligare arbetsplats är att få syn på det och göra de förändringar som krävs. Jag har själv, i mitt arbete, varit med om och sett vilka enorma förbättringar avseende trivsel och resultat arbetsplatserna uppnår genom att växla från negativ till positiv förstärkning.

Positiv förstärkning kan vara i form av objekt, t ex bonus eller en gåva. Det kan också vara i form av aktiviteter, t ex konferensresa eller rolig kick-off. Dessa kan ofta vara svårt att få till, i alla fall inte så ofta som krävs. Positiva konsekvenser bör ligga i nära anslutning till det önskade beteendet. Därför räcker det inte med exempelvis lönen en gång per månad. Däremot är uppmärksamhet, beröm och feedback utmärkta former av positiv förstärkning. Att göra det på rätt sätt blir därför jätteviktigt!

Okej, det här blev ett långt och teoretiskt blogginlägg. De resterande tre dagarna ska jag skriva om de konkreta, enkla formerna av positiv förstärkning, alltså lyssnandet/bekräftelsen och feedback, som man lätt kan öka på arbetsplatser utan att det kostar vare sig tid eller pengar!

Publicerad: 2009-06-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!