Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Måste man jobba med mångfald?

Svaret är “ja det måste man“. I Sverige har vi något som heter diskrimineringslagen, där det står att alla företag måste arbeta aktivt mot diskriminering. Diskriminering i sig är en del av mångfaldsområdet, på det sätt att arbetsplatser ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Publicerad: 2011-11-17

Diskrimineringslagen utgår från sju diskrimineringsgrunder; dessa är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Lagen kräver att arbetsgivare har ett aktivt
förebyggande arbete för att motverka diskriminering som har att göra med kön, etnisk tillhörighet samt religion och annan trosuppfattning.

Det är naturligtvis lämpligt att även inkludera de resterande diskrimineringsgrunderna i det förebyggande arbetet, även om det inte är lagstadgat.

Det mesta av diskrimineringen som sker på vår arbetsmarknad sker inte med avsikt. Det kan vara lätt att exkludera människor i platsannonser, rekryteringsprocesser och på arbetsplatsen på olika sätt.

Några exempel på uppmärksammade fall har varit förbud att bära slöja eller turban tillsammans med arbetsuniform. Lagstiftningen gällande diskriminering på grund av i det här fallet religion och annan trosuppfattning, har lett till att flera företag utvecklat sin klädpolicy och uniformer så att denna passar fler. Andra fall har exempelvis gällt arbetstagare som inte fått vara med i lönerevisionen när de varit föräldralediga.

En anmälan till Diskrimineringsombudsmannen gällande diskriminering i någon form, kan oavsett om den leder till fällande dom eller inte, skada företaget på många sätt. Dels genom att det skapar oro på arbetsplatsen för de inblandade parterna, dels för att en anmälan och utredning gällande diskriminering även kan bli offentlig hos medier, vilket kan skada företagets varumärke för en lång tid framåt.

Det finns många saker man kan göra för att motverka diskriminering på sin arbetsplats, här börjar vi med några saker man kan tänka på vid rekryteringar:

•Att platsannonsen är öppen för alla och inte innehåller onödiga krav på exempelvis längd, fysisk styrka, medborgarskap eller svensk utbildning.
•Använd öppna kanaler vid rekryteringen, och se till att så många som möjligt ges möjlighet att söka platsen.
•Tänk om, tänk nytt och tänk bredare gällande kompetens. Utgå inte bara från vad företaget traditionellt haft som standardkrav för utlysta tjänster.
•Vid urval av kandidater, värdera utländsk utbildning och arbetserfarenhet lika högt som svensk, så långt det är möjligt.

•Karin Bogren, grundaren av KBOOM Consulting.
•Sara Ek, konsult hos jämställdhetskonsulterna Add Gender.
•Tillsammans har de startat kursen Diverse Talent Program.

Publicerad: 2011-11-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!