Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Myterna florerar!

Efter dryga 10 år med fokus på kompetensförsörjning och generationsväxling kan jag konstatera följande. Kunskap gällande sambandet mellan den kronologiska åldern och arbetsförmågan är en stor bristvara ute i arbetslivet. Myterna – som så många tror är fakta – bidrar med stor sannolikhet till arbetsgivarnas njugghet att behålla eller anställa den erfarna arbetskraften, den som passerat 50-strecket.

Publicerad: 2012-06-13

Myterna – några vanliga exempel.

• Äldre kan inte lära sig nya saker – speciellt när det gäller datorer och teknik.
•\tÄldre är inte lika ”hungriga” och nyfikna som yngre.
•\tÄldre är mindre flexibla och förändringsbenägna än yngre.
•\tÄldre är mindre produktiva än yngre.

Fakta på bordet.

•\tSjälvklart kan människor lära sig nya saker – oavsett hur gamla de är. Farmgångsfaktorn är att den nya kunskapen krokas an på tidigare erfarenhet – och inlärningen går mer eller mindre som en dans. (Att kunna köra olika bilmärken är ett bra exempel på detta.)

•\tAtt vara ”hungrig”, nyfiken, förändringsbenägen eller flexibel är exempel på personliga egenskaper – vilka inte är relaterade till kronologisk ålder. Det finns faktiskt bromsklossar och negativister i de yngres led också.

•\tHur är det då med produktiviteten? Den är mer komplicerad att reda ut. Forskningen från Finland visar att ju äldre medarbetarna är – som grupp betraktad – desto mer olika blir deras arbetsförmåga på individnivå. Det betyder att om gruppen är tillräckligt stor finns det de personer som står på toppen av sin arbetskapacitet, och är synnerligen produktiv, mellan dryga 50-årsåldern till cirka 70 år. Men det finns också de individer som har en bristande, eller undermålig, arbetsförmåga inom samma åldersspann.

Slutsats: Enbart kronologisk ålder är alltså inte ett bra mått på en persons arbetsförmåga. Det Åldersmedvetna ledarskapet gör ledare och chefer bättre på att leda medarbetare – oavsett deras kronologiska ålder!

Publicerad: 2012-06-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!