Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Obetalt arbete

Sammansättningen av kvinnors och mäns arbete har blivit mer lika, enligt senaste tidsanvändarstudien. Men det kvarstår också många olikheter.

Publicerad: 2010-05-26

Kvinnor och män ägnar lika mycket tid åt arbete varje dag, men en större andel av kvinnors arbete ligger utanför ramen för det som samhället har definierat som förvärvsarbete och värderas därmed inte.

Enligt rapporten ”Chefskap och föräldraskap” är kvinnor huvudansvariga för hushållsarbete, tid med barnen och deras aktiviteter och att hämta och lämna på dagis. Män är däremot huvudansvariga för underhållsarbete. Den här ansvarsfördelningen i hemmet kan vara orsaken till att 18 procent av de kvinnliga cheferna och 10 procent av de manliga cheferna svarade att de har funderat på att byta jobb på grund av föräldraskap.

Det har införts olika reformer för att komma åt det obetalda arbetet och de slår olika. Satsningen på att bygga ut kommunala förskolor och äldreomsorg under 70-talet var en viktig reform som bidrog till att minska det obetalda arbetet men den bidrog även till arbetsmarknadens könssegregering. Det är kvinnorna som jobbar med barn och omsorg och dessa sektorer är lägre betalda.

Nu senast när 18 000 platser försvann enligt äldreomsorgsreformen kan man se hur kvinnors obetalda arbete, i form av anhörigvård, åter har ökat.

Det är viktigt att få betalt för det utförda arbetet i och med att lönen inte bara avgör individens standard, utan också är grunden för viktiga ersättningar såsom arbetslöshetsersättning, sjukersättning och pension.

Det är viktigt att vara konsekvent i stiftandet av nya lagar och reformer för att kunna uppnå reell jämställdhet.  Därför bör alla reformer genomgå en genusanalys där man tittar på hur olika reformer slår mot kvinnor och män.

Publicerad: 2010-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!