Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Olika personligheter ger ett starkare team

För oss på Carpetvista har en personlighetsmässig mångfald i rekryteringsarbetet utvecklats till en viktig framgångsfaktor. Vår rekryteringsfilosofi bygger på att rekrytera de personlighetstyper som behövs för att komplettera ett befintligt team.

Publicerad: 2012-09-11

Inför en ny rekrytering funderar vi alltid på vilken personlighetstyp som behöver komma in för att gruppen ska kunna öka sin effektivitet, balansera upp varandra och få nya infallsvinklar på problem. Just möjligheten att få många infallsvinklar på ett problem är en av de stora fördelarna med att ha en grupp medarbetare vars personligheter kompletterar varandra. Ju fler infallsvinklar vi får tillgång till innan vi fattar ett beslut, desto lättare är det att fatta rätt beslut.

Personlighet väger alltså tungt i vårt rekryteringsarbete. Individens inställning till arbetet, om man är beredd att satsa på och utvecklas i sin position, är också viktigt. Jag tror att allt fler företag kommer att lägga tonvikt på att rekrytera kompletterande personligheter i framtiden.

Jag och min kollega Hossein lägger mycket tid på rekryteringen, inte minst på de rekryteringssamtal som genomförs. Där strävar vi efter att jämna ut maktbalansen mellan oss och den jobbsökande genom att skapa en god stämning där jobbsökaren kan slappna av och våga vara personlig. Under samtalets gång identifierar vi individens personlighet, som i bästa fall matchar med den personlighetstyp vi för närvarande behöver rekrytera.

Självklart behöver kandidaten ha en viss grundkompetens, exempelvis språkkunskaper eller teknisk kompetens, men vår filosofi är att rätt individer med rätt grundkompetens kan lära sig det de behöver för att sköta sitt jobb på plats hos oss. När rekryteringsprocessen är avslutad delas medarbetarna in i arbetsgrupper som i största möjliga mån kompletterar varandra personlighetsmässigt. Gruppmedlemmarna får själva fördela arbetsuppgifterna sinsemellan
utifrån sina styrkor.

Publicerad: 2012-09-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!