Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Öppet ledarskap på individuell nivå

Jag jobbar med en ledarstil som jag kallar öppet ledarskap. Öppet ledarskap består i grund och botten om två olika delar: att som ledare vara öppen med sig själv och de beslut som fattas, samt att släppa in andra och lyssna på vad de tycker. Jag har lärt mig att öppenhet i ledarskapet ger bättre beslut och dessutom gör det lättare att åstadkomma resultat.

Publicerad: 2011-05-23

Öppet ledarskap handlar både om dig som ledare och om kulturen och organisationen du verkar i. I det här inlägget kommer jag att beskriva hur jag ser på öppet ledarskap från ett individuellt ledarperspektiv. Kommande inlägg kommer att behandla öppet ledarskap på ledningsnivå, på kulturell nivå samt ur ett organisatoriskt perspektiv. I mitt sista inlägg kommer jag att relatera öppet ledarskap till internet och sociala medier.

Öppet ledarskap för mig

För mig är transparens och delaktighet helt grundläggande för mitt ledarskap. Transparens för mig handlar om att säga som det är, dela med mig av mina tankar (redan innan de är färdigtänkta), bjuda in andra att vara med och vara öppen med vad som är på gång. Delaktighet handlar om medverkan och möjlighet till medverkan. Delaktighet är inte att få veta vilka beslut som fattats, utan snarare att veta vilka frågor som det ska fattas beslut om, för att på så sätt kunna delta. Ytterst handlar det om att fatta bättre beslut – för 30 personer tänker bättre än 5.

Allt ledarskap måste alltid börja från en själv. Ens eget beteende påverkar andra betydligt mer än hur man uttrycker sig eller vilka riktlinjer och policies man följer. Det finns både stora och små saker man kan göra för att tillämpa ett öppet ledarskap, här är några exempel:

•Låt dörren vara öppen till ditt kontor
•Se till att inte sänka rösten när du pratar om vissa frågor – vad är det som är så känsligt?
•Berätta alltid även om nackdelarna med ett beslut.
•Ta på allvar till dig av andra idéer och synpunkter innan du fattar beslut.
•Börja alltid med att utgå från att andra har rätt och du själv fel, det är mer givande än det omvända
•Använd ett språk och tilltal (och kroppsspråk) som är öppet och inbjudande, avsluta gärna med en fråga.
•Öppna upp för en avspänd attityd genom att berätta om dina egna misstag och svagheter.
•Lägg mer tid på att lyssna än att prata.
•Blogga om dig själv, vad du gör och hur du tänker – skapa förståelse för ditt perspektiv och berätta om vilka beslut som är på gång och vad du tycker och tänker. Titta gärna på min vd-blogg för inspiration.
•Var öppen med kritik och beröm du och företaget får från andra. Jag gör det bland annat genom att ge plats åt både positiva och negativa kundupplevelser på min blogg.

Öppenhet är som kärlek – ju mer du ger desto mer får du!

Publicerad: 2011-05-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!