Allt om arbetsmiljö logga
Debatt

Skyll inte olyckorna på slarv och stress

ANSVAR Strukturella problem och systematiska brister präglar arbetsmiljön i energibranschen. Ska vi ha en chans att bryta den negativa trenden med det ökande antalet olyckor måste dessa utredas på djupet, skriver debattörerna.

Publicerad: 2024-06-17

Vi behöver flytta fokus från en passiv efterlevnad av regler till ett proaktivt säkerhetsbeteende anser Tomas Winter och Erik Öhrling. Foto: Peritum

Den senaste olycksrapporten från Elsäkerhetsverket, som kom i maj i fjol, visar på en oroande ökning av antalet olyckor inom energibranschen där stress och slarv pekas ut som de främsta orsakerna.

Detta är en förenklande och i förlängningen farlig slutsats som inte bara förminskar den drabbade, utan även förbiser de strukturella problem och systematiska brister som präglar branschen. För att ha en chans att vända den negativa trenden måste vi inom branschen tillsammans skapa en öppen kultur där olyckorna utreds på djupet och våra erfarenheter lyfts upp till ytan.

Exempel på grunda utredningar från ansvariga myndigheter finns det gott om. Nyligen träffade vi en elektriker som hade råkat ut för en ljusbågsolycka. I rapporten gick det att läsa att ett gammalt installationsfel i anläggningen föranlett olyckan. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket gjorde båda bedömningen att händelsen inte behövde utredas vidare då felet nu hade åtgärdats. Varför det fanns en oupptäckt säkerhetsbrist i anläggningen reddes aldrig ut och det gjordes heller inga djupare ansatser att titta vidare på ansvarsfrågan.

För elektrikern i fråga gick det förhållandevis bra, men alltför ofta gör det inte det. I Arbetsmiljöverkets utredning från en av de senaste årens dödsolyckor konstaterar de att det funnits stora brister i den avlidnes skyddsutrustning men inte att det funnits några brister i arbetsgivarens säkerhetsarbete.

Arbetsgivaren bär ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen och innehavaren för att anläggningen ska vara säker. Genom att gång på gång hänvisa till slarv och stress lägger man skulden på den enskilde medan olyckorna fortsätter att bli fler och fler. Att gräva i varje enskild händelse och fråga sig varför den kunnat inträffa är tidskrävande, obekvämt och ibland svårt, men det är absolut nödvändigt för att vi som bransch ska bli bättre och säkrare.

Vi behöver flytta fokus från en passiv efterlevnad av regler till ett proaktivt säkerhetsbeteende. För att nå dit måste alla olyckor anmälas till arbetsgivaren och utredas ordentligt. Därefter måste vi alla, från anställda till företagare och myndigheter, hjälpas åt att bearbeta informationen och göra den lättillgänglig.

Först när vi är öppna mot varandra och delar med oss av våra erfarenheter kan vi bygga en sund miljö där vi lär oss av varandra och sätter säkerheten främst.

Det måste vara slut med att sopa skiten under mattan. Tystnadskulturen har vi testat i många år och den har bevisligen inte fungerat. Nu är det hög tid att testa motsatsen – total transparens och öppenhet. Roten till problemen går betydligt djupare än vad ”stress” och ”slarv” låter påskina.

/ Tomas Winter, manager Safe Energy och Erik Öhrling, CEO, Peritum AB.

Foto: Peritum

Publicerad: 2024-06-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!