Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Släpp in oss – nu!

DEBATT. Satsa inte bara på privatisering! De arbetsintegrerade sociala företagen kan ordna jobb åt kvinnorna längst bort från arbetsmarknaden. Vi använder skattepengar rättvist, skriver Christina Merker-Siesjö, ordförande i Yalla Trappan, Malmö.

Publicerad: 2021-03-11

”Vi har verktygen för att deltagarna ska hitta motivationen”, skriver Christina Merker-Siesjö. Foto: Eva Berlin.

Vi är många i den idéburna sektorn, där de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) finns. Vi står nu beredda att ta vårt samhällsansvar för den målgrupp arbetslösa vi främst arbetar med. De som saknar utbildningar, yrkeserfarenheter och kunskaper i svenska. Det gäller alla i nätverket Yalla familjens ASF som finns runt om i Sverige och bygger på Yalla Trappans erfarenheter.

Vi har skapat en framgångsrik metodik och pedagogik inom ”Y-Allas väg till arbete” som inte bara skapar nya arbeten, utan även delaktighet och medbestämmande genom det kooperativa ägarskapet. Vi bygger demokrati. Vi har verktygen för att deltagarna ska hitta motivationen för ett arbetsliv och se sig själva som yrkesarbetande. Gemensamt har vi nått tusentals kvinnor och deras barn. Normen blir att mamma arbetar och har en egen försörjning.

Vi har sett hur samhällets välfärd säljs ut till privata företag på område efter område. Friskolor, apotek och vårdcentraler – listan kan göras lång. Utförsäljningen marknadsfördes som visioner om mångfald. Men det blev en enfald och vi ser resultatet idag. Förhoppningar om att små byskolor skulle överleva, eller att apotekspersonalen skulle ta över sitt apotek grusades i takt med att de stora koncernerna tog över.

I förhållande till dessa storkoncerner har den idéburna sektorn ett underläge. Med hjälp av dotterbolag, holdingbolag, utländska intressen och skickliga affärsjurister delas vinster ut istället för att återföras till verksamheten. Vi kan inte och vill inte göra så här. För oss är målet samhällsnyttan och att använda våra skattepengar på ett rättvist och jämlikt sätt viktigast.

Dessa mål är nu i upplösning genom att marknadskrafterna tillåtits tränga in i vårt gemensamma samhällsbygge.Vi har ofta samma målgrupp som Arbetsförmedlingen och har under årens lopp haft ett nära samarbete med dem och andra offentliga aktörer. Här sker nu historiska nerdragningar och en stor del av verksamheten kommer att läggas över till den privata coachningsmarknaden.

I mars kommer beskedet från statsmakten i denna fråga, hur ska Arbetsförmedlingen samverka med den idéburna sektorn? Nu är vår förhoppning att de som beslutar ser vår kompetens, erfarenhet, hör våra röster och samarbetar med oss. Låt oss finnas med i arbetet för att få fler till arbete från den målgrupp som vi enträget och framgångsrikt har arbetat med under lång tid! Vi i den idéburna sektorns ASF finns där för ett samhälle som håller ihop och är hållbart för alla.

Foto: Eva Berlin.

Publicerad: 2021-03-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!