Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Släpp kravet på svenska!

Kravet på att IT-konsulter ska kunna svenska är onödigt och hejdar tillväxten i branschen, skriver Peter Palmqvist, Resurs Bemanning och IT Resurs.

Publicerad: 2012-08-13

Sverige har varit världsledande inom IT sedan 1950-talet med IT som stark bidragande orsak till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling. Det har varit en unik företeelse för ett litet land i norra Europa. Men något allvarligt håller på att ske i branschen. Sverige håller på att halka efter i den globala konkurrensen och det hotar chansen till tillväxt. IT sysselsätter drygt 200 000 personer i Sverige och det finns också många andra jobb som kräver IT-kompetens.

IT är internationellt och för att inte bli omsprungen gäller det att hela tiden hålla sig uppdaterad med den senaste utvecklingen. För att lyckas så är språkkunskaper nödvändiga. Utan engelska är det svårt, utan svenska språket klarar man sig däremot utmärkt inom branschen. Inom stora internationella och framgångsrika företag har man förstått detta. Genom att stryka kravet på svenska har man kraftigt ökat tillgången på kompetens inom IT.

Om vi ska kunna vända den utvecklingen som branschen står inför måste vi ändra våra attityder. Ett av de största hoten är samma som många andra delar av den svenska arbetsmarknaden står inför. Vi måste våga anställa folk som inte talar svenska! Förra året gjordes en beräkning av bristen på IT-kompetens där man kom fram till att det fattas 10 000 personer. Samtidigt står 2 000 icke svensktalande med IT-kompetens till förfogande för arbetsmarknaden. De har ofta rätt kompetens, men saknar språket. Många av dem kommer från Asien.

Trots att så gott som all IT-teknik hanteras på engelska kräver de flesta svenska företag att konsulter ska kunna tala svenska. Det är ett onödigt krav som ställer till problem. Det är hög tid att vi börjar fundera på varför vi ställer dessa krav. Vår bransch verkar inom en global marknad, om vi ska kunna fortsätta växa måste vi kunna bredda våra rekryteringar. Då kan vi inte fixera oss vid att endast anställa folk som har svenska som modersmål, så ser inte verkligheten ut 2012 i Sverige.

Svenska företagsledare måste gå utanför ramarna. En obefogad rädsla och ibland omodern attityd hos dem kommer att bidra till att Sverige halkar efter. Det är dags för Sveriges arbetsgivare att ta sitt ansvar för att modernisera arbetsmarknaden så att inte gamla, omoderna och irrelevanta attityder begränsar Sveriges möjligheter till utveckling!

Det blir allt tydligare att det skapas ett A- och ett B-lag bland företagen. A-laget organiserar sig för att kunna jobba med människor över hela globen. Språket är en komponent, men även den kulturella komponenten inverkar. Det kommer ned till frågor som hur kommunicerar och leder man mångkulturella organisationer. B-laget ser detta som ett problem, medan A-laget ser det som en möjlighet.

Vi måste vidga våra vyer och våga ta in personer med bakgrund olik den vi själva har. Vi har alla ett ansvar för att alla ska inkluderas på den svenska arbetsmarknaden. Vi har inte råd att låta stora grupper stå utanför!

Peter Palmqvist, VD Resurs Bemanning och IT-resurs

Publicerad: 2012-08-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!