Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Sorry, det går inte att skylla på trotsig personal

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. På den punkten är arbetsmiljölagen tydlig. Men hur långt sträcker sig egentligen ansvaret? En färsk dom från förvaltningsrätten i Karlstad sätter fingret på en intressant principdiskussion. På ett Skanskabygge fattades det fallskydd fast byggarbetarna arbetade så högt upp att sådant krävdes.

Publicerad: 2017-03-29

Fallskydd hade tidigare använts på samma bygge och ledningen på bygget hade också aktivt informerat om att skyddet var ett måste. I detta fall valde arbetarna på bygget trots det att inte sätta upp fallskyddet. Det ansågs onödigt av vissa. Kanske kan även tidspress spelat in.

Men domen är tydlig. Skanska ska betala en så kallad sanktionsavgift på 200 000 kronor för att man brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren kan inte frånsäga sig sitt ansvar bara för att de anställda inte följer instruktioner. Bolaget skulle ”vidta någon form av ytterligare åtgärd för att säkerställa att bolagets instruktioner följdes…”, står det i förvaltningsrättens motivering.

Det är en intressant dom och jag håller med Arbetsmiljöverket i att arbetsgivaren skulle få mindre intresse av att skapa en bra arbetsmiljö om man kan skylla på trotsiga anställda. Samtidigt har jag förståelse för att Skanska blir upprörda. Av allt att döma har det varit en bra säkerhetskultur på bygget och instruktionerna har varit tydliga. Trots det åker man på böter. Lite bittert, antar jag.

Domen är överklagad. Det ska bli intressant att se om nästa instans dömer likadant.

Läs mer om fallet här.

Publicerad: 2017-03-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!