Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Ställ högre krav på respekt för mänskliga rättigheter

Publicerad: 2011-10-03

Human Rights Watch har nyligen släppt en rapport som belyser de stora sociala problemen inom vin- och fruktindustrin i Western Cape-regionen i Sydafrika. Rapporten visar på behovet av åtgärder från den Sydafrikanska staten, samtidigt som såväl företag som konsumenter bör ställa högre krav på respekt för mänskliga rättigheter vid handeln med varorna

I Sverige har vi då ett ”System” för alkoholpolitiken, som bestäms av riksdag och regering. Vilka krav ställer vi på Systembolaget?

Systembolagets uppförandekod som antogs i januari
2011 fokuserar på nedanstående 10 områden:

  • Regelefterlevnad
  • Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal
  • Diskrimineringsfrihet
  • Ersättning
  • Arbetstider
  • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Förbud mot barnarbete
  • Förbud mot tvångsarbete och disciplinära åtgärder
  • Miljö och säkerhetsfrågor
  • Företagets rutiner och processer

Hur jobbar då Systemet med sin uppförandekod.
Uppförande koden bygger på ett nordiskt inköpssamarbete CSR-plattformen. Uppförande koden (systemet) har fem steg och en fem års plan:

2009  Dialog – Introducera en dialog med våra leverantörer om det nordiska CSR-arbetet2010 Uppförandekod – Färdigställa uppförandekodens innehåll i dialog med våra leverantörer2011 Avtal – Tillsammans med leverantörer förbereda införandet av uppförandekoden    inköpsvillkoren2012 Uppföljning – Förbereda rapporteringssystem2013 Kontroll – Förbereda kontrollsystem

På Systembolagets hemsida finns tyvärr inga rapporter på hur långt man har kommit i sin uppträdande plan .  Men med en enkel sökning på hemsidan  visar att man har 603 viner ifrån Western Cape. Inköpssamarbetet verkar fungera i alla fall.

Enligt Rättvisemärkt och Human Rights Watchs rapport fortsätter kränkningarna:

”Vittnesmålen från de fler än 260 intervjuade vinodlarna berör bland annat kränkningar i form av orimligt långa arbetsdagar, låga löner, avsaknad av dricksvatten och toaletter, kontakt med bekämpningsmedel utan skyddsutrustning, dåliga bostäder, vräkning från egen mark samt motstånd mot facklig organisering. Samtliga kränkningar utgör brott mot sydafrikansk lagstiftning.”

PÅ LO-TCO biståndsnämd hemsida skriver man:

”Vissa problem verkar dessutom även förekomma på ett antal Fairtrade-certifierade plantager.”

Därför har man från Rättvisemärkt International lanserat en åtgärdsplan:

Översyn av kriterierna för anställd arbetskraft, stärkt kontroll samt mer samarbeten med nationella och internationella fackföreningar.”The Fairtrade Advisory Committee on Worker Rights and Empowerment” startades upp i januari 2011, med syfte att ge intern rådgivning kring hur anställdas rättigheter kan stärkas.Kommittén består av fackföreningar, arbetsrättsorganisationer, branschexperter och medlemsorganisationer inom Fairtrade.Under 2011 genomförs en rad workshops över hela Latinamerika. Här möts chefer och anställda från Fairtrade-certifierade plantager, tillsammans med fackföreningar och ideella organisationer, för att diskutera hur man tillsammans kan säkerställa att anställdas rättigheter tillgodoses på plantagen.Nytt informationsmaterial för anställda på plantager och fabriker, innehållande information om mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hur missförhållanden kan rapporteras, etc.

Rapporten visar på behovet av åtgärder från den Sydafrikanska staten, samtidigt som såväl företag som konsumenter bör ställa högre krav på respekt för mänskliga rättigheter vid handeln med varorna.

Läs mer här:
Rapporten: ”Ripe with Abuse”
http://www.lotcobistand.org/daliga-villkor-bakom-vinet
Rättvisemärkt

 

Publicerad: 2011-10-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!