Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Sveriges snyggaste kontor

Idag har jag varit på en skönhetstävling. Det du! Sådant inträffar inte ofta i forskarvärden. Jag var visserligen inte en av kandidaterna, inte heller satt jag i juryn, däremot i en paneldebatt. Det handlar om tävlingen Sveriges snyggaste kontor som avgjordes idag på Berns Salonger i Stockholm. Som in-house forskare i fastighetsbranschen med framtidens kontor som forskningsområde får jag träda in i nya och oväntade sammanhang titt som tätt. Det är väldigt nyttigt för forskningen; att få ta del av nya infallsvinklar är berikande.

Publicerad: 2011-11-11

Disputerade samhällsvetare lämnar oftast inte universitetets ”trygga” mikrokosmos vilket är väldigt synd. Det finns en stor efterfrågan på samverkan, forskningsinsatser och forskningsperspektiv från samhället utanför akademin. Jag är glad att jag fått tillfälle att jobba som forskare i näringslivet tack vare Riksbankens Jubileumsfonds Flexit postdokprogram och uppmuntrar fler att våga ta steget. Det finns såklart alternativa sätt att forska, till exempel genom att starta forskningsföretag och då kan man kombinera forskning inom akademin med jobb i näringslivet. Det låter nästan för bra för att vara sant.

Ok, tillbaka till Sveriges snyggaste kontor, vad hände där? Det som fångade mitt intresse var de debatter som handlade om miljöfrågor inom kontor och kontorsbyggnader. Ett stort företag inom branschen berättade om sitt miljöarbete och exemplifierade med ett av sina nya miljöcertifierade byggnader i centrala Stockholm där 70 % av dem som jobbar i byggnaden cyklar till jobbet. Det verkar som den miljöcertifierade byggnaden skapat värden som bidragit till beteendeförändringar som är nödvändiga för att möta de utmaningar som energiomställningen och klimatfrågor ställer på var och en av oss. Ett annat stort företag berättade om sitt arbete som innebär att omvandla befintliga äldre ”fulhus” till ”finhus” i grönt avseende. Gröna hyresavtal sprider sig inom kontorsbranschen vilket innebär att hyresvärden och hyresgästen avtalar om att tillsammans sträva efter att minska energiförbrukningen, använda grön el, återvinna maximalt osv. Dessa initiativ är viktiga och relevanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Paneldebatten som jag deltog handlade om framtidens kontor 2021 och vad som kan komma att utmärka den. Vi var tre i panelen: en trendexpert, en arkitekt och en forskare, och debatten leddes av Tilde de Paula. Trendexperten lyfte fram vikten av ”bullmammor” på arbetsplatser som en viktig trivselfaktor, arkitekten tog upp behovet av samspel mellan management och etableringen av nya sätt att arbeta, och behovet av tillit i dessa processer. Jag lyfte fram den snabba tekniska utvecklingen som den mest utmärkande faktorn inom framtidens kontor. Det virtuella kontoret tar mer plats, kanske kommer vi att inreda även dessa rum i framtiden. Tekniken ger oss oanade möjligheter att kommunicera och arbeta mer effektivt och inbäddat i dessa möjligheter ligger naturligtvis en mängd utmaningar. Jag önskar att tekniken ska göra arbetslivet enklare i framtiden, att det blir ett stöd i stället för en stressfaktor som den verkar vara för många av oss idag.

Skönhetstävlingen, då? Vem vann? Som det snyggaste kontoret 2011 valdes Dice AB:s kontor på Katarinavägen i Stockholm. Även om skönhet kanske kan kännas lite ytligt, så har estetik inom kontoret stor betydelse för hur de anställda uppfattar sitt kontor. Även detta har Christina Bodin Danielsson undersökt i sin avhandling, läs mer här..

Publicerad: 2011-11-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!