Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Ta det lugnare

Varför tror vi att jobbet hela tiden ska kunna göras allt snabbare? Evolutionen går som bekant sakta. Är det inte lagom snart?

Publicerad: 2015-10-14

Svenskarna tycker att jobbstress är mer vanligt än den genomsnittliga europén. Det visar en undersökning från den europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha).

Andra studier visar att det framför allt är kvinnorna som bedömer att stressen ökar, de är också mest sjuka och sjukfrånvaron stiger igen.

En del betvivlar att Sverige skulle ha det mest pressade av arbetsliv – och naturligtvis spelar förväntningar och vana vid hög ambition för arbetsmiljön in.

Men det finns faktorer som ofta förbises – Sveriges höga förvärvsfrekvens. Vi ligger i topp ihop med med bl a Norge och Schweiz. Det betyder att äldre och kvinnor jobbar i högre grad än i andra länder, med andra ord färre hemarbetande eller farföräldrar tar stöten vid t ex sjukdom i familjen. Sverige har också en avancerad ekonomi med högre produktivitet än snittet för OECD. I den processen brukar inte bara teknik förbättras, utan även pauser tryckas ut ur arbetsdagen och uppgifter renodlas – det blir svårare att få göra något lugnare en tid. Trycket ökar också på tillgänglighet – jag har bekanta som kollar jobbdatorn på cykelsemestern…

Sverige tillhör däremot inte länderna med längst arbetsdagar, Turkiet har t ex större andel personer som jobbar riktigt långa arbetsdagar, också enligt OECD. .

Stress pekas just ut som en faktor bakom de ökande sjuktal, vi inte har råd med, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. I regeringens plan för arbetsmiljön ingår satsningar på bl a kvinnors arbetsmiljö och en senkommen föreskrift om bl a ohälsosam belastning har just anlänt.

Men det krävs något ytterligare, ett systemskifte i tänket, för människor är ju inte maskiner och klimatet tål som bekant inte den allt snabbare snurren.

Publicerad: 2015-10-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!