Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Tillgänglig, tillgängligare, tillgängligast

I min forskning har jag studerat relationen mellan arbete och familj med hjälp av begreppet tillgänglighet. Att vara tillgänglig betyder att man upplåter sin tid och energi till arbetsgivare och familj. Man kan såklart vara tillgänglig för annat också, för sig själv, för sina vänner eller för en ideell förening. Nu hör det till saken att vi som individer har ett visst mått av tid och energi som vi ska fördela på en rad olika aktiviteter under dygnet. Detta är emellertid för många en ekvation som inte alltid går jämnt ut. Det är inte för inte som det talas om livspussel och livsbalans och om svårigheten att hinna med allt det vi ska.

Publicerad: 2011-11-28

Tillgänglighetens former är ett resultat av krav från andra, men också från egna val och motiv. Det finns en utbredd lojalitet gentemot arbetsgivare. Människor ställer upp när det behövs. Man jobbar över utan att ta betalt, man låter arbetet inkräkta på fritiden och man gör mer än vad arbetsgivaren kräver. Nu kan ju detta bero på en rad olika omständigheter. Övertid kan beordras och man kan tvingas visa framfötterna för att värna om sin position. Andra arbetar mycket för att man vill och för att man ser det som en förutsättning för att göra karriär. Att vara tillgänglig lönar sig oftast.

Det är inte enbart tillgänglighet gentemot arbetet som präglar vår vardag, utan även kraven på tillgänglighet från familjen. I synnerhet om man har barn. Det kan ha att göra med att de är små och inte klarar sig själva, men det kan också ha att göra med deras aktiviteter som kräver engagemang på olika sätt. En bra förälder är en engagerad förälder. Till detta kan vi lägga andra saker som kräver tillgänglighet, som exempelvis att städa och laga mat. Eftersom det i många avseenden är jobbet och barnen som prioriteras har hemleveranser av matkassar gjort sitt intåg, synen på hushållsnära tjänster har kommit att betraktas i ett annat ljus och mor- och farföräldrar vabbar.

Modern teknik har därtill möjliggjort att man kan vara tillgänglig utöver ordinarie arbetstid. Den uppluckrade gränsen mellan privatliv och arbetsliv har skapat en vana, och för vissa ett behov, att kunna kontrollera sina mejl oavsett tid och rum. Tekniken skapar möjligheter att förena arbete och familj. Du kan vara nåbar för dina barn på jobbet och du kan jobba hemifrån om det skulle behövas. Detta har givetvis fördelar, men det kan också skapa orimliga krav och motstridiga krav. Hur prioriterar man? Kan man hålla de två sfärerna separerade? Klarar vi av en intensifiering när vi alltid är på och aldrig av? Vill vi ha ett arbetsliv där en gränslös tillgänglighet gentemot arbete är en avgörande konkurrensfördel?

Publicerad: 2011-11-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!