Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Tillit och kontroll

Tillit är inne. Men också att mäta och rapportera så att man får kontroll. För diskussionen om de hybrida kontoren är båda begreppen centrala.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2021-11-09

När restriktionerna släpptes meddelande chefen i teknikutvecklingsföretaget att det nu var kontoret som gällde. Fem dagar i veckan. Samma företag hade också krävt rapportering på vad medarbetarna utförde på dagarna under pandemiåret.

Troligen är de inte så representativa, betydligt mer nyanserat har det varit på de flesta håll, ett trevande och ibland diskuterade om hur arbetet framöver ska se ut. Men det är spännande att reflektera över vad som fick ledningen att kräva tillbakagång av alla. Var det ett faktiskt behov för verksamheten eller ett behov av att känna kontroll? En känsla av kontroll som säkert gick åt motsatt håll hos medarbetarna. Litar de inte på oss?

På Linkedin går kommentarsfälten varma. ”Omodernt att vara oflexibel, ingen vill jobba hos en sådan arbetsgivare, det kommer bli svårt att rekrytera talangerna. ” lyder domen från de distansfrälsta.

Hybrida kontor verkar vara den gyllene medelvägen om än något svår att staka ut. Inte minst kräver det mer av ledarskapet pekar forskning på. Den gyllene medelvägen för hur mycket kontroll som behövs är mer svårfunnen. Som så ofta är svaret, det beror på.

Inte minst inom offentlig sektor pågår ett samtal kring kontroll kontra tillit. Tillitsdelegationen som avslutade sitt arbete 2020 konstaterade att mer så kallad tillitsbaserad styrning, med mer mandat och befogenheter till de anställda, skulle gynna verksamheterna. Ännu syns inte så mycket av det i praktiken. Snarare går det i motsatt riktning på vissa håll.

Regionernas kostnader för administration inom sjukvården har ökat tre gånger snabbare än kostnaderna för själva vården. Styrsystemen kräver ständigt mer rapportering och utrymmet för personalen att påverka arbetet minskar. En konsekvens blir att de anställda säger upp sig och drar.

Inom motivationsforskningen pratar man om vikten av autonomi. Mer bestämmanderätt och kontroll över sin vardag sänker stress. Grundläggande och samtidigt svårt i praktiken. Uppenbarligen.

Men det går faktiskt att tillämpa mer eller mindre i de flesta yrken, distans eller inte.

Publicerad: 2021-11-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!