Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Utmaningar

2016 får några frågor i arv att lösa från det gamla år som snart är slut: Många lågutbildade nyanlända som behöver jobb, en offentlig sektor som knakar, ett EU i vanrykte.

Publicerad: 2015-12-14

Tanken på fler enkla jobb har ansetts bakvänd i vårt kompetenta informationssamhälle. Tillverkning har flyttats till låglöneländer, rationalisering har gjort sitt liksom moderna föreställningar om det goda arbetet. Vi har också ovanligt få jobb utan utbildningskrav – kring 7 procent – och de går i första hand till utbildade, eftersom arbetslösheten bitit sig fast.

Integrationen har inte gått bra (sysselsättningsgraden för lågutbildade utrikesfödda har minskat senaste decenniet till 37 procent)och nu anländer många fler, hälften utan grundskola.

Och även om arbetskraftsbristen länge förutspåtts har den ännu inte dykt upp.

Så trycket på många nya enkla jobb har plötsligt ökat. Nyodling av våra moar och hyggen är antagligen inte så realistiskt, även om klimatfrågan kanske kan ändra saken på sikt. Sänkta ingångslöner lanseras kontroversiellt som en solidaritetsfråga med nyanlända och myndigheterna famlar.

Arbetsmiljöengagerade vore naiva om de inte frågade sig hur man upprätthåller regler om arbetstider, arbetsmiljösystematik och kompetensutvecklingsplaner i det här läget. Och den problematiska frågan finns nu på dagordningen: Är det inte bättre att folk har lite farliga och monotona jobb än inga alls?

Det behövs förändringar, nytänkande, socialt ansvarstagande – borde det bli svårare att flytta jobb ut ur landet? – liksom mycket mer utbildning. Men en riskabel utveckling öppnar sig om jobb för nyanlända blir argument för försämringar i den långa dragkampen om arbetslivets villkor.

Samtidigt behöver bl a vård och omsorg nya medarbetare och villkoren måste förbättras för stora grupper som poliser och sjuksköterskor, som idag i för hög grad flyr sina jobb.

EU: s image behöver också putsas; medlemskapet förknippar många numera med tiggande migranter, fulkonkurrerande långtradare på blankslitna däck och Svarte Petter-spel om flyktingar. Det var väl inte meningen?

Så därför några ljusglimtar:

Människors engagemang kring flyktingar, för miljön, och som skyddsombud. De allra flesta trivs på sina jobb, trots alla larm. Nyföretagandet ökar. Medellivslängden ökar. Folk litar fortfarande på varandra i hög grad i vårt land.

Publicerad: 2015-12-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!