Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Vad är vitsen med en medveten företagskultur?

Många snackar om att ha de har en medveten företagskultur, men den är oftast en papperstiger;-(Organisationer saknar oftast även de en medveten kultur. Det räcker inte att ta fram några värdeord och därmed tro att alla känner till dem i företaget. De ska även tolkas på samma sätt! Vad vinner man då på att ha en medveten företagskultur?

Publicerad: 2010-01-28

Nyttan med en medveten företagskultur

Idag sker förändringar mycket snabbt. Dessutom berör förändringarna alla på ett starkare sätt än förr. Självklart beror det här på den nya teknikens möjligheter för kommunikation. De snabba och frekventa förändringarna gör att det uppstår ofta situationer, där man t ex inte kan få vägledning för sitt agerande i några handböcker eller motsvarande. Hur ska man klara alla nya situationer som medarbetare, så man inte gör något olämpligt? Man stressas dessutom ofta av att en kund vill ha besked: Nu! Då tillkommer ett nytt hinder. Företagen har minskat på ”chefstätheten” för att spara kostnader, vilket gör att det inte är så lätt att få tag på någon att fråga. Dessutom tycker – särskilt yngre medarbetare – om att kunna agera självständigt. En bra lösning för att klara av de här kraven är att ha en medveten företagskultur.

Hur bör en sådan företagskultur utformas?

Alla företag har en företagskultur, men den är inte alltid medveten (explicit) och då blir den spretig, dvs den är inte så konsekvent och tydlig. Det bästa är förstås att utgå från företagets vision och affärsidén. Då kan man ha som mål att utforma en bra kultur för att stödja visionen och affärsidén. Sedan bör man ha den i två versioner. En som är extern för kunderna och samhället samt en intern för medarbetarna. Den externa blir då varumärket, som konkretiseras med ca 3-5 värdeord, vilka man alltid ska sträva efter att följa. Värdeorden i företagskulturen kan vara några flera, eftersom de är lättare att vårda och följa upp att de verkligen präglar medarbetarnas agerande.

Andra fördelar med en medveten företagskultur

Man får generellt mycket nytta av värdeorden t ex när man rekryterar, när man väljer leverantörer, när man väljer och utformar lokaler, när man utformar uniformer, etc. Man kan se varumärket och företagskulturen som en ”makro-instruktion”. Den ersätter en massa detaljinstruktioner, som ändå aldrig täcker allt och inte heller är aktuella. Alla får möjligheter att agera efter eget huvud inom kulturens värdeord och det skapar mycket motivation. Dessutom är det utvecklande för alla;-)

En medveten företagskultur måste vårdas och utvecklas

Det här är viktigt. Kommer man bara fram till några värdeord, så upphör de goda effekterna efter ett tag. Svenska framgångsrika företag, som t ex H&M och IKEA, har mycket medvetna kulturer. Chefer och medarbetare får t ex gå på kurs och lära sig om kulturen samt vad det betyder i vardagen.

Till slut ett tips: Kolla upp företagskulturen när du söker jobb, för då får du reda på värdefull information, som du kan ha stor nytta av i ditt beslut…

Lev väl!
Rolf
P.S. Tack för mig. Här kan du följa min fortsatta utveckling. humanguide.eu

Publicerad: 2010-01-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!