Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Vad kan man ”Facebooka” om jobbet utan att riskera sin karriär?

Det senaste året har flera fall där medarbetare som delat med sig av tankar om sitt jobb och sin arbetsplats på Facebook uppmärksammats i media. Dessa händelser väcker frågor om vad lagen säger angående hur mycket man kan dela med sig av sina tankar om jobbet på ett socialt forum som Facebook, utan att riskera sin anställning.

Publicerad: 2011-02-28

I början av januari 2011 blev en man som var anställd på ett bemanningsföretag av med sitt uppdrag på Volvo efter att ha beskrivit sin arbetsplats i negativa ordalag på Facebook. Mannen förlorade också jobbet hos bemanningsbolaget och en anställningstvist har uppstått. Tidigare har medarbetare på andra företag blivit varnade eller avskedade efter att ha ansetts vara illojala gentemot sin arbetsgivare på Facebook. Jag tror att antalet Facebookrelaterade tvister och åtal mellan arbetsgivare och anställda kommer att öka framöver. Människor har alltid delat med sig av sina åsikter och tankar om sin arbetsplats, men tidigare stannade åsikterna ofta inom den närmsta kretsen eftersom man inte delgav omgivningen dem via sociala media.

Det är yttrandefrihetsgrundlagen som i grunden styr vad man får och inte får skriva om sin arbetsgivare på Facebook. Arbetstagaren har en vidsträckt rätt att ifrågasätta arbetsgivarens handlande, men kritiken får normalt inte skada arbetsgivarens verksamhet. Ju högre position du har, desto mer försiktig bör du vara med att dela med dig av dina tankar och åsikter om arbetsgiven på sociala forum som Facebook. Det beror på att lojalitetskraven är högre för exempelvis chefer, konsulter och personer på beslutsfattande positioner. Mitt råd till den som upplever sig ha jobbrelaterade problem, exempelvis i relationen med sin chef, är att i första hand ta upp frågan med chefen, innan du delar med dig av dina åsikter och känslor till resten av världen. Om du väljer att dela med dig av ditt problem på Facebook bör du vara medveten om att allmän smutskastning sällan är brottsligt, så länge du inte går till personangrepp eller ägnar dig åt förtal.

Det finns många rättsfall beträffande anställda som uttalat sig negativt i media. En hovmästare på ett hotell spred grovt kränkande och nedsättande omdömen mot hotellet till kollegor och tidningar. Hovmästaren förlorade sitt arbete efter att fallet varit uppe i rätten. Om du vill undvika jobbiga konsekvenser av ditt ”Facebookande” rekommenderar jag att du i första hand använder dig av ditt sunda förnuft. Undvik att skriva något i affekt och ta en funderare innan du sätter dina tankar och känslor på pränt. Utifrån ett juridiskt perspektiv är det mer riskfyllt att skriva något negativt om en arbetsgivare än att kritisera muntligt. Skriftlig dokumentation kan alltid sparas och användas som bevisning i en eventuell rättegång. Som arbetsgivare kan det löna sig att skapa en ”Facebookpolicy”, som reglerar i vilken utsträckning medarbetarna får dela med sig om sin jobbvardag på Facebook. På så vis undviks missförstånd och de jobbiga konsekvenser som kan uppstå när osäkerhet råder.

Om en arbetsgivare har en policy som säger att medarbetarna inte får använda Facebook på arbetstid så bör du vara särskilt försiktig med att skriva om ditt jobb. Om informationen upptäcks och följs upp så kan arbetsgivarens Facebookförbud nämligen vara en försvårande juridisk faktor i en eventuell rättegång. Sammanfattningsvis kan sunt förnuft och eftertanke sägas vara grundreceptet för att hålla sig på den ”säkra sidan” på Facebook.

Publicerad: 2011-02-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!