Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Välfärden är beroende av administratörerna

Varenda gång det skall genomföras besparingar eller nedskärningar inom den offentliga sektorn så kan man kallt räkna med att någon politiker säger: ”I första hand skall vi skära ner på administrationen”. Det är ju enkelt och politiskt korrekt att säga så eftersom medborgarna knappas kommer att ge sig ut på gator och torg och demonstrera mot att kommunens administration minskas. Resultatet av sådana politiska viljeyttringar blir oftast att man skär ner på antalet administratörer. Effekten blir då att de som är kvar på arbetsplatserna tvingas ta på sig de administrativa uppgifterna utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Publicerad: 2011-09-08

Förutom en ökad arbetsbelastning så innebär detta också ett oerhört slöseri med resurser om de som är anställa för att arbeta direkt med medborgarna tvingas lägga större delen av sin arbetstid på administrativa arbetsuppgifter. Det är inte rätt använd kompetens, de administrativa arbetsuppgifterna skall utföras av professionella administratörer. Det blir både mer effektivt och ger ett bättre resultat.

Administratörerna är en stor grupp bland Visions medlemmar. Vi ser att det är en populär grupp på många arbetsplatser. Jag vet inte hur många chefer som sagt till mig att de inte klarar sig utan sin administratör. Men varför satsas det då så lite på den yrkesgruppen och varför visar det sig aldrig i lönekuvertet när vi tydligen har prestationsbaserade löner?

Oppositionen i Göteborg (m, fp och kd) la för en tid sedan ett förslag på att bättre tillvarata administratörers kompetens, inspirerade av Vision Göteborgs administratörsnätverk som drivit frågan länge. Förslaget bifölls av samtliga partier i kommunstyrelsen, och resultatet har blivit att ett antal stadsdelsförvaltningar blir piloter för att testa nya sätt att organisera administratörer. Ofta är administratörerna utspridda på en mängd olika chefer, vilket är förödande för likabehandlingen när det gäller kompetensutveckling och andra möjligheter på arbetsplatsen. Dessutom blir prestationsbedömningarna lidande eftersom massor med chefer skall samsas om vilka administratörer som skall få den bästa löneutvecklingen. Resultatet brukar bli att alla får samma lönepåslag med motiveringen att det inte går att göra på annat sätt eftersom det är så många chefer inblandade.

Vision vill se administrativa enheter där alla administratörer har samma chef. Det skulle gynna kompetens- och löneutvecklingen, och vi ser också att det finns möjlighet att organisera arbetet på ett mer effektivt sätt där administratörerna också får möjlighet att specialisera sig på vissa uppgifter. En administrativ chef skall ju också ha kunskap om administration, vilket många chefer idag saknar eftersom de är inriktade på andra verksamheter. Många av Visions administratörer känner att deras chef inte riktigt vet vad de sysslar med eftersom chefen saknar kunskap om deras arbetsuppgifter.

Vision har stora förhoppningar på resultaten av pilotprojekten i Göteborgs Stad. Det är dags att värdesätta administratörernas profession och kompetens. En god välfärd är beroende av professionella administratörer så att de som är anställda för att arbeta direkt med medborgarna får ägna sig åt det. Använder man kompetensen rätt och låter de professionella administratörerna sköta administrationen så kommer verksamheterna fungera mer effektivt och kvaliteten på välfärden blir då samtidigt högre.

Publicerad: 2011-09-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!