Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Välj efter kompetens och inte kön

?Hur starkt den manliga normen fortfarande styr och reproduceras i samhället vill jag gärna berätta om, från då till nu, för att skapa en förståelse! Jag är övertygad om att det enda som kan medföra en förändring för kvinnor och män i samhället är – kunskap och medvetenhet om HUR den manliga normen kommit till från början!

Publicerad: 2011-05-02

Den manliga dominansen  visar olika faktorers samverkan som resulterar i en reproduktion av mannens överordning och kvinnans underordning. Det mönster jag funnit som i första hand styr mansdominansens blivande och reproduktion, är de förväntningar samhällsnormen har på familjens struktur. Det faktum att det fortfarande är kvinnan som förväntas ta ut barnledigheten i samband med barns födelse och arbeta deltid, innebär att hon ansvarar för den största delen för fostran av barnen. Mannen avsäger sig fortfarande de privilegier det innebär att få vara tillsammans med sina barn. Kvinnan lyder de förväntningar samhället har på hur det förväntas att en man ska vara, de samhällsnormer som är rådande, i sitt sätt att uppfostra pojkar, detta gäller också för hur hon förväntas uppfostra flickor. Kvinnor dominerar barns sociala blivande från födelsen fram till ca barnet är ca 12 – 16 år, därefter träder en viss procent män in under högstadiet och gymnasietiden. Med denna vetskap, så är det i första hand kvinnor som formar män!

I Sverige innehas de ledande chefspositionerna till över 90 procent av män, trots att det inte råder någon brist på kompetenta och välutbildade kvinnor. Jag vill visa er varför det inte är så enkelt för kvinnor att följa rådet att ”ta för sig” även om det kan tyckas så. Någon brist på kompetenta kvinnor för styrelseuppdrag råder inte i Sverige, det finns välutbildade kvinnor överallt även om flertalet är ”osynliga”.

För två veckor sedan blev jag utvald av Tillväxtverket till ambassadör för Kvinnligt företagande i Sverige, jag har valt att informera kring mitt arbete och forskning för att få fler kvinnor att satsa på vd-poster och styrelseuppdrag, och få män att välja kvinnor för deras reella och formella kompetens.

Jag tror inte på kvoteringar och straffavgifter som regeringen går ut med. Jag vill tänka nytt och tror på kunskap och erfarenhet. Äntligen kan jag och en kollega erbjuda en kurs vi satt ihop som är först ut i Sverige, ja kanske i hela världen! Först för män, därefter för kvinnor för att lära sig vad som styr!

Kursen har utarbetats utifrån våra gemensamma erfarenheter och kompetenser, mina som sociolog, genusforskare, kulturvetare och pedagogisk utvecklingsstrateg och så är jag även en av få kvinnliga maskulinitetsforskare i Sverige och min kollega, som socionom, processledare och inspiratör.

Genom att utbilda män i konsten att våga vara starka män vill vi öppna upp för framtida starka företagsteam där kvinnor och män vågar mötas och utvecklas tillsammans där den formella och reella kompetensen styr och inte könet.

Nu inbjuder vi MANLIGA företagsledare och styrelseledamöter från exempelvis Ericsson och Vattenfall till en veckokurs i det sommarvackra Höör i Skåne. En kurs som kommer att handla om konsten att VÅGA VARA MAN, där det handlar om att skapa förståelse för olikheter,  men också förståelse för vad det innebär att vara man från dåtiden till nutidens samhällskrav.

Starka män som kan tillsammans och starka kvinnor som vill är framtidens koncept för balanserade och effektiva företagsteam, powerteam!

Publicerad: 2011-05-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!