Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Varför är det så tyst?

Hösten 2008 gav bokförlaget Natur och kultur ut en bok med titeln ”När man måste säga ifrån” .

Publicerad: 2009-12-01

Boken är baserad på en forskningsrapport av bl.a. professorn i socialt arbete Sven-Axel Månsson som bl.a. beskriver att tillämpningen av arbetsmiljölagen inte fungerar, inte skyddar individen från skador i den psykosociala arbetsmiljön. Individ ställs mot individ, fackföreningsmedlem mot en annan medlem, avdelning mot avdelning och kommun mot kommun.

Gång på gång visar olika skrivningar att det blivit allt farligare att i ett hårt tävlingsklimat erkänna misstag och visa öppenhet angående destruktiva och oetiska processer.

Många personliga tragedier utspelas i det tysta, och över 300 per år beräknas ta livet av sig efter oetiska processer på jobbet. Enskilda riksdagsmän som Christer Winbäck (fp) skriver motioner om vuxenmobbning men möts av tystnad.
Jultomten är populär men ingen vill lyssna till en budbärare med dåliga nyheter.

Arbetsmiljöverket: ”Stress i arbetet uppmuntrar primitiva (regressiva) beteenden som ryktesspridning och utlöser försvarsmekanismer som kan leda till att ”syndabockar” söks.”

Socialstyrelsens folkhälsorapport mars 2009:

”Psykisk ohälsa och värk är de vanligaste anledningarna till att man upplever sitt hälsotillstånd som dåligt. Tillsammans orsakar de tre fjärdedelar av alla sjuk- och aktivitetsersättningar bland kvinnor och två tredjedelar bland män. I befolkningen har såväl nedsatt psykiskt välbefinnande som värk blivit allt vanligare och betydligt fler har dessa besvär idag än på 1980-talet. Detta kapitel fokuserar på stress eftersom stress kan ge upphov till såväl nedsatt psykiskt välbefinnande som värk.”

Långa sjukskrivningar leder till allt större svårigheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Stressen gör att människor skadas – vem betalar notan?

Publicerad: 2009-12-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!