Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Vem bryr sig om chefens arbetsmiljö?

Vision är det största fackförbundet för chefer i offentlig verksamhet. Men varför ska chefer vara med i facket? Jo, Vision ser chefer som medarbetare och därför driver vi att de skall ha rätt till en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor, precis som alla andra medarbetare på våra arbetsplatser.

Publicerad: 2011-09-07

Tyvärr ser vi dock alltför ofta att chefer exkluderas från det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöronder genomförs alltför sällan för chefer, och det är ofta oklart i vilken skyddskommitté som chefernas arbetsmiljöfrågor hanteras. Cheferna saknar också ofta forum där de kan lyfta frågor som medarbetare, exempelvis arbetsplatsträffar.

Som chefsförbund är det Visions uppgift att bevaka detta, och agera där det finns brister. Därför kommer vi under hösten, tillsammans med Lärarförbundets Skolledarförening, genomföra en enkätundersökning bland alla chefer i Göteborgs Stad (oavsett facklig tillhörighet) för att undersöka hur verkligheten ser ut och agera utifrån vad resultatet blir.

Förutom att ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet driver vi också att chefer skall ha ett rimligt antal medarbetare. Visions åsikt är att chefer skall ha max 25 underställda medarbetare, och då menar vi max. Annars blir det oerhört svårt att se varje medarbetare och göra vettiga bedömningar av deras prestationer, som ju är grund för lönesättningen. Chefer behöver också ha tillgång till ett bra administrativt stöd för att de inte skall hindras från att utöva ett gott ledarskap för att deras arbetstid äts upp av administrativa uppgifter.

Chefer måste också få möjlighet till att ha en ostörd fritid. Alltför många av Visions chefsmedlemmar känner sig tvingade att vara tillgängliga under kvällar, helger och under sin semester. Det är inte okej. Vår arbetsgivare måste ta sitt ansvar och rigga sin organisation så att alla medarbetare får ha sin fritid ifred.

Chefernas rätt till en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor är en av Visions viktigaste frågor att driva. Det gynnar ju inte bara våra chefsmedlemmar. Alla på en arbetsplats gynnas av att chefen mår bra och har tillräckliga förutsättningar för att kunna lägga sin kraft och energi på att utöva ett gott ledarskap och utveckla sina medarbetare och sin verksamhet. Därför bryr vi oss om chefers arbetsmiljö.

Publicerad: 2011-09-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!